Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48619
Title: Особливості компонентного складу маси тіла та психофізіологічними показники студенток у групах фізичного виховання
Authors: Shepieliev, Anatolii Yehorovych
Свириденко, Д.
Keywords: спортивно-орієнтована форма заняття
спортивно-ориентированная форма занятия
sport-oriented forms of employment
соматометричні показники
соматометрические показатели
somatometric indicators
психофізіологічні показники
психофизиологические показатели
psychophysiological indicators
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Свириденко, Д. Особливості компонентного складу маси тіла та психофізіологічними показники студенток у групах фізичного виховання [Текст] / Д. Свириденко, А.Є. Шепєлєв // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 107-108.
Abstract: В умовах Болонского процесу актуальною формою організації процесу фізичного виховання в ВНЗ слід вважати спортивно-орієнтовану форму заняття. Шляхом рішення цього завдання є організація заняття груп за видами спорту самих студентів. Визначення конкретного виду спорту, який свідомо здійснює студент – початок вибору форм рухової активності, що задовольняють його індивідуальні фізичні та психофізіологічні потреби. У зв’язку з цим велике значення має правильний індивідуальний вибір спортивної спеціалізації на заняттях по фізичному вихованню.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48619
Type: Theses
Appears in Collections:Управління фізичного виховання і спорту

Views
Other1
Canada1
Germany2
Denmark1
United Kingdom1
Italy1
Ukraine8
United States9
Downloads
China1
Germany2
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Svyrydenko_Shepieliev.pdf559.14 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.