Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48632
Title: Учбова програма як модель викладацького досвіду в плануванні навчального процесу
Authors: Без’язичний, Б.І.
Keywords: учбова програма
учебная программа
educational program
навчальний процес
учебный процесс
learning process
педагогічна система
педагогическая система
pedagogical system
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Без'язичний, Б.І. Учбова програма як модель викладацького досвіду в плануванні навчального процесу [Текст] / Б.І. Без'язичний // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 189-190.
Abstract: Учбова програма є основою планування навчального процесу в якому відповідно до вимог до особистості майбутнього фахівця визначений зміст навчання і найдоцільніші способи організації його засвоєння. Приведене визначення поняття учбової програми відповідає практичному уявленню, що склалося в педагогічній діяльності, але воно недостатньо повно розкриває істотність і педагогічне значення програми і, що особливо важливе, не показує шляхів її вдосконалення.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48632
Type: Theses
Appears in Collections:Управління фізичного виховання і спорту

Views
Other3
Canada1
Germany1
United Kingdom1
Ukraine6
United States4
Downloads
China2
Germany2
Russia1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Beziazychnyi_uchbova_prohrama.pdf641.29 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.