Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48790
Title: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн та Люксембург
Authors: Yehorova, Olesia Ivanivna
Keywords: лінгвокраїнознавство
лингвострановедение
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Єгорова, О.І. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн та Люксембург [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 035 "Філологія", спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / О.І. Єгорова. - Суми: СумДУ, 2016. - 127 с.
Abstract: Лінгвокраїнознавство – це «парасольковий» термін на позначення галузі лінгвістики на стику з іншими гуманітарними дисциплінами. Предметні сфери лінгвокраїнознавства охоплюють історію, географію, економіку, державний устрій, політичне та культурне життя країни, мова якої вивчається, тощо. У пропонованих текстах лекцій подається теоретичний матеріал з різних аспектів життя та побуту Швейцарії, Австрії, Ліхтенштейну та Люксембургу. Рекомендовано для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, галузь знань – 03 «Гуманітарні науки». Матеріали можуть бути використані широким колом читачів для систематизації країнознавчих знань і підвищення загальної культури з лінгвокраїнознавства.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48790
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other216
Canada2
China1
Germany4
EU3
France2
United Kingdom4
Hungary1
Italy5
Netherlands2
Russia13
Singapore2
Ukraine82
United States31
Downloads
Other280
China1
Czech Republic1
Germany5
EU1
France10
United Kingdom4
Ireland3
Japan2
Luxembourg1
Netherlands3
Poland1
Portugal1
Russia39
Ukraine165
United States45


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Egorova.pdf1.16 MBAdobe PDF562Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.