Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50917
Title: Морфофункціональні особливості кістки при введенні металевих імплантантів різного складу
Authors: Зеленська, Н.В.
Keywords: металевий імплантат
стегнова кістка
остеоінтеграція
гідроксиапатит
металлический имплантат
бедренная кость
остеоинтеграция
гидроксиапатит
metal implant
femur
osseointegration
hydroxyapatite
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Зеленська, Н.В. Морфо-фукціональні особливості кістки при введенні металевих імплантантів різного складу [Текст] : автореферат... канд. мед. наук, спец.: 14.03.01 - нормальна анатомія /Н. В. Зеленська - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2017. - 22 с.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню морфофункціональних особливостей процесів остеоінтеграції металевих імплантатів різного складу та процесів перебудови віддалених ділянок кістки в різні терміни після імплантації. Вперше встановлені зміни в різних ділянках стегнової кістки при імплантації сплавів різного складу. Встановлені особливості процесів остеоінтеграції в залежності від виду сплаву та наявності гідроксиапатитного покриття. Доведені структурні зміни діафізу та дистального епіфізу в ранні та віддалені періоди після імплантації металевих простезів та прослідковані особливості змін в залежності від типу імплантату. В роботі визначені зміни хімічного складу у віддалених ділянках кістки, які викликані процесами дифузії складових компонентів імплантату та встановлений факт зменшення вивільнення елементів за умов нанесення гідроксиапатитного напилення на поверхню імплантатів. Використання гідроксиапатиту в якості покриття металевих імплантатів створює оптимальні умови для адгезії клітин на поверхні простезу та стимулює розвиток кісткової тканини, що забезпечує його оптимальну фіксацію. Визначені особливості показників мікротвердості кісткової тканини в різних ділянках органу в залежності від типу імплантату та встановлена можливість зменшення втрати міцності кістки при використанні гідроксиапатитного покриття.
Диссертация посвящена изучению морфофункциональных особенностей процессов остеоинтеграции металлических имплантатов различного состава и процессов перестройки отдаленных участков кости в разные сроки после имплантации. Впервые установлены изменения в различных участках бедренной кости при имплантации сплавов различного состава. Установлены особенности процессов остеоинтеграции в зависимости от вида сплава и наличии гидроксиапатитного покрытия. Доказаны структурные изменения диафиза и дистального епифиза в ранние и отдаленные периоды после имплантации металлических простезов и прослежены особенности изменений в зависимости от типа имплантата. В работе определены изменения химического состава в отдаленных участках кости, вызванные процессами диффузии составляющих компонентов имплантата и установлен факт уменьшения высвобождения элементов в условиях нанесения гидроксиапатитного напыления на поверхность имплантатов. Использование гидроксиапатита в качестве покрытия металлических имплантатов создает оптимальные условия для адгезии клеток на поверхности простеза и стимулирует развитие костной ткани, обеспечивает его оптимальную фиксацию. Определены особенности показателей микротвердости костной ткани в различных участках органа в зависимости от типа имплантата и установлена возможность уменьшения потери прочности кости при использовании гидроксиапатитного покрытия.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50917
Type: Synopsis
Appears in Collections:Автореферати

Views
Other7
Canada3
France1
Italy4
South Korea1
Netherlands1
Ukraine7
United States7
Downloads
Other1
China4
Germany1
France1
Ukraine6
Venezuela1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
avtoref_Zelenska.pdf575.29 kBAdobe PDF14Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.