Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51795
Title: Збільшення працездатності твердосплавного інструменту сучасним методом хіміко-термічної обробки
Authors: Чернякова, Марина Романівна
Чернякова, Марина Романовна
Chernyakova, Marina Romanivna
Харченко, Надія Анатоліївна
Харченко, Надежда Анатольевна
Kharchenko, Nadiia Anatoliivna
Хижняк, Віктор Гаврилович
Хижняк, Виктор Гаврилович
Khyzhniak, Viktor Havrylovych
Keywords: покриття
покрытие
coating
титан
titanium
азот
nitrogen
твердий сплав
твердый сплав
solid alloy
Issue Year: 2017
Publisher: Національна металургійна академія України
Citation: Чернякова М. Р. Збільшення працездатності твердосплавного інструменту сучасним методом хіміко-термічної обробки [Текст] / М. Р. Чернякова; наук. кер. Н. А. Харченко, В. Г. Хижняк // VІІІ Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2017 - від теорії до практики», м. Дніпро, 17 лютого 2017 р. / Укладачі.: Т.С. Хохлова, В.О. Хохлов , Т.В. Кімстач – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 121-123.
Abstract: В роботі проведено комплексне дослідження зносостійких покриттів на основі перехідних металів IV-VI груп періодичної системи, нанесених на тверді сплави ВК8 та Т5К10. Встановлено, що при титануванні на поверхні твердих сплавів формується шар TiC. В свою чергу, при азототитануванні утворюється двошарове покриття: ззовні розташовується шар карбіду титану TiC, внутрішня зона- нітрид титану TiN. Більш поступове збільшенням мікротвердості по товщині шару, яке призводить до зниження градієнту напруг, вказує на перевагу багатокомпонентного покриття над однокомпонентним. Визначений коефіцієнт збільшення стійкості твердосплавних пластин в умовах повздовжнього різання підтверджує перспективність даного виду дифузійної металізації та доцільність проведення робіт в даному напрямку.
В работе проведено комплексное исследование износостойких покрытий на основе переходных металлов IV-VI групп периодической системы, нанесенных на твердые сплавы ВК8 и Т5К10. Установлено, что при титанировании на поверхности твердых сплавов формируется слой TiC. В свою очередь, при азототитанировании образуется двухслойное покрытие: на внешней стороне располагается слой карбида титана TiC, внутренняя зона- нитрид титана TiN. Более постепенное увеличением микротвердости по толщине слоя, которое приводит к снижению градиента напряжений, указывает на преимущество многокомпонентного покрытия над однокомпонентным. Определенный коэффициент увеличения стойкости твердосплавных пластин в условиях продольного резания подтверждает перспективность данного вида диффузионной металлизации и целесообразность проведения работ в данном направлении.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51795
Type: Theses
Appears in Collections:Навчальні видання (ТеСЕТ)

Views
Other5
Germany3
France3
Italy2
Russia1
Slovakia1
Ukraine1
United States7
Downloads
Other1
China1
Germany3
Russia3
Slovakia1
Ukraine8
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Hyzhnyakova_Kharchenko_Chernyak_Tverdosplavny_instrument.pdf745.92 kBAdobe PDF19Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.