Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51795
Title: Збільшення працездатності твердосплавного інструменту сучасним методом хіміко-термічної обробки
Authors: Чернякова, Марина Романівна
Чернякова, Марина Романовна
Chernyakova, Marina Romanivna
Харченко, Надія Анатоліївна
Харченко, Надежда Анатольевна
Kharchenko, Nadiia Anatoliivna
Хижняк, Віктор Гаврилович
Хижняк, Виктор Гаврилович
Khyzhniak, Viktor Havrylovych
Keywords: покриття
покрытие
coating
титан
titanium
азот
nitrogen
твердий сплав
твердый сплав
solid alloy
Issue Year: 2017
Publisher: Національна металургійна академія України
Citation: Чернякова М. Р. Збільшення працездатності твердосплавного інструменту сучасним методом хіміко-термічної обробки [Текст] / М. Р. Чернякова; наук. кер. Н. А. Харченко, В. Г. Хижняк // VІІІ Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2017 - від теорії до практики», м. Дніпро, 17 лютого 2017 р. / Укладачі.: Т.С. Хохлова, В.О. Хохлов , Т.В. Кімстач – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 121-123.
Abstract: В роботі проведено комплексне дослідження зносостійких покриттів на основі перехідних металів IV-VI груп періодичної системи, нанесених на тверді сплави ВК8 та Т5К10. Встановлено, що при титануванні на поверхні твердих сплавів формується шар TiC. В свою чергу, при азототитануванні утворюється двошарове покриття: ззовні розташовується шар карбіду титану TiC, внутрішня зона- нітрид титану TiN. Більш поступове збільшенням мікротвердості по товщині шару, яке призводить до зниження градієнту напруг, вказує на перевагу багатокомпонентного покриття над однокомпонентним. Визначений коефіцієнт збільшення стійкості твердосплавних пластин в умовах повздовжнього різання підтверджує перспективність даного виду дифузійної металізації та доцільність проведення робіт в даному напрямку.
В работе проведено комплексное исследование износостойких покрытий на основе переходных металлов IV-VI групп периодической системы, нанесенных на твердые сплавы ВК8 и Т5К10. Установлено, что при титанировании на поверхности твердых сплавов формируется слой TiC. В свою очередь, при азототитанировании образуется двухслойное покрытие: на внешней стороне располагается слой карбида титана TiC, внутренняя зона- нитрид титана TiN. Более постепенное увеличением микротвердости по толщине слоя, которое приводит к снижению градиента напряжений, указывает на преимущество многокомпонентного покрытия над однокомпонентным. Определенный коэффициент увеличения стойкости твердосплавных пластин в условиях продольного резания подтверждает перспективность данного вида диффузионной металлизации и целесообразность проведения работ в данном направлении.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51795
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other8
China1
Germany3
EU1
France3
United Kingdom1
Italy4
Russia1
Slovakia1
Ukraine3
United States11
Downloads
Other3
China1
Germany3
EU1
Russia3
Slovakia1
Ukraine13
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Hyzhnyakova_Kharchenko_Chernyak_Tverdosplavny_instrument.pdf745.92 kBAdobe PDF29Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.