Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51885
Title: Вихровий гранулятор
Authors: Артюхов, Артем Євгенович
Артюхов, Артем Евгеньевич
Artiukhov, Artem Yevhenovych
Склабінський, Всеволод Іванович
Склабинский, Всеволод Иванович
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych
Москаленко, Кирило Валерійович
Москаленко, Кирилл Валериевич
Moskalenko, Kyrylo Valeriiovych
Keywords: вихровий гранулятор
вихровий газорозподільний вузол
Issue Year: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 113141 U Україна, МПК B01J 2/16 (2006.01). Вихровий гранулятор / А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський, К.В. Москаленко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2016 08111; заявл. 22.07.2016; опубл. 10.01.2017, бюл. № 1.
Abstract: Вихровий гранулятор містить вертикальний корпус з кришкою та днищем, патрубки для підводу та відводу теплоносія, що розташовані в нижній частині вертикального корпусу та на кришці відповідно, для вводу сухих гранул та відводу готових гранул пористої структури, який розташований в днищі вертикального корпусу. Всередині вертикального корпусу концентрично йому і жорстко до нього закріплені щонайменш два додаткових корпуси, які розділяють внутрішній простір вертикального корпусу на окремі зони, а саме зону зволоження, що розташована у верхній частині вертикального корпусу, та зону сушіння, що розташована у середній частині вертикального корпусу. При цьому додаткові корпуси виконані у вигляді конфузора та дифузора відповідно у зонах зволоження та сушіння і оснащені з'єднувальними патрубками для переходу зволожених гранул в зону сушіння і для переходу висушених гранул в нижню частину вертикального корпусу. Кожен із додаткових корпусів складається з напрямного похилого елемента та циліндричної обичайки, в якій розташований вихровий газорозподільний вузол, причому всередині конфузора, що розташований в зоні зволоження, на одній осі з ним, розташований розпилювач рідкого матеріалу, трубопровід для подачі якого з'єднаний з днищем циліндричної обичайки конфузора, а патрубок для вводу сухих гранул (ретур) з'єднаний з напрямним похилим елементом цього конфузора, і в верхній частині зони зволоження розміщений бризкоуловлювач, а в нижній частині зони сушіння - підігрівач повітря, окрім цього всередині над днищем вертикального корпусу розташована газорозподільна решітка, утворюючи таким чином в нижній частині вертикального корпусу, над його днищем, зону охолодження висушених гранул, кришка та днище вертикального корпусу виконані конічної форми.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51885
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other4
Germany2
France1
Iraq1
Ukraine2
United States10
Downloads
China1
Germany3
Iraq1
Ukraine1
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Artiukhov_vykhrovyi.pdf222.63 kBAdobe PDF8Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.