Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52062
Title: Інноваційний та техніко-технологічний розвиток підприємства як чинники його конкурентних переваг
Authors: Letunovska, Nataliia Yevhenivna 
Shevliuha, Olena Hennadiivna
Keywords: інноваціійний розвиток
инновационное развитие
innovative developmnet
техніко-технологічний розвиток
технико-технологическое развитие
technical and technological development
конкурентна перевага
конкурентное преимущество
competitive advantage
технологічна інновація
технологическая инновация
technological innovation
Issue Year: 2017
Publisher: КрНУ
Citation: Летуновська Н.Є. Інноваційний та техніко-технологічний розвиток підприємства як чинники його конкурентних переваг / Н.Є. Летуновська, О.Г. Шевлюга // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Кременчук, 21-23 березня 2017 року). - Кременчук: КрНУ, 2017. - С. 247-249.
Abstract: У тезах акцентується увага на тому, що досягнення вітчизняними підприємствами інноваційного та техніко-технологічного розвитку на рівні максимально наближеному до світового є підґрунтям їх конкурентних переваг та успішного подальшого функціонування. Авторами проаналізовані основні тенденції розвитку сучасних технологій та особливості техніко-технологічного розвитку.
В тезисах акцентируется внимание на том, что достижение отечественными предприятиями инновационного и технико-технологического развития на уровне максимально приближенном к мировому является основой их конкурентных преимуществ и успешного дальнейшего функционирования. Авторами проанализированы основные тенденции развития современных технологий и особенности технико-технологического развития.
Theses focuse on the fact that achieving by native enterprises innovative and technological development at a level as close as possible to the world is the basis of their competitive advantages and further successful operation. The authors analyzed the main trends in modern technology and features of technical and technological development.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52062
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other13
China1
Germany4
France1
United Kingdom2
Italy1
Ukraine8
United States47
Downloads
Other14
Austria2
Germany3
France5
Russia2
Ukraine25
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Letunovska_Shevliuha.pdf212.37 kBAdobe PDF54Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.