Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52147
Title: Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень
Authors: Ataman, Oleksandr Vasylovych 
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Obukhova, Olha Anatoliivna 
Dubovyk, Yevhen Ivanovych 
Сухарєва, Вікторія Анатоліївна
Сухарева, Виктория Анатольевна
Sukharieva, Viktoriia Anatoliivna
Harbuzova, Yelizaveta Antonivna
Keywords: ген
серцево-судинні захворювання
інсульт
сердечно-сосудистые заболевания
инсульт
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.В. Атаман. - Суми: СумДУ, 2016. - 93 с.
Abstract: Уперше досліджено розподіл алелів та генотипів за поліморфізмами генів MGP та ЕNРР1 у практично здорових осіб та хворих із ГКС в українській популяції. Уперше проаналізовано зв'язок поліморфізмів генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації з ГКС у пацієнтів з різними величинами індексу маси тіла (ІМТ). У пацієнтів з ІМТ < 25 кг/м2, носіїв мінорного алеля, гострий коронарний синдром виникає в 3,9 (К121Q поліморфізм гена ЕNРР1). Уперше одержано дані про зв'язок К121Q поліморфізму гена ЕNРР1 із порушеннями ліпідного обміну та гіперкоагуляцією крові у пацієнтів із ГКС. У хворих із ГКС, які мають К/К генотип, виявлені порушення ліпідного спектра плазми крові та коагуляції крові, що свідчать про більшу схильність як до розвитку атеросклерозу, так і до його ускладнень. Встановлення такого зв’язку дасть змогу в майбутньому прогнозувати ризик виникнення і розвитку склеротичних уражень судин та їх тяжких наслідків і на цій основі пропонувати та застосовувати сучасні методи профілактики та лікування в осіб, що мають спадково зумовлену схильність до судинної патології. Наукові результати будуть доповнювати банк даних про поширеність різних видів поліморфізму генів серед населення України та зв’язок цього явища з виникненням патологічних процесів та хвороб.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52147
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other3
China1
Germany2
France2
Ukraine4
United States16
Downloads
Other6
Germany2
Italy1
Netherlands2
Russia1
Ukraine13
United States7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ataman_1302.pdf1.43 MBAdobe PDF32Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.