Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52154
Title: Засоби кодування і перетворення інформації в електронних системах
Authors: Борисенко, Олексій Андрійович
Борисенко, Алексей Андреевич
Borysenko, Oleksii Andriiovych
Кулик, Ігор Анатолійович
Кулик, Игорь Анатольевич
Kulyk, Ihor Anatoliiovych
Маценко, Світлана Михайлівна
Маценко, Светлана Михайловна
Matsenko, Svitlana Mykhailivna
Скордiна, Олена Михайлiвна
Скордина, Елена Михайловна
Skordina, Olena Mykhailivna
Keywords: біномінальна система числення
електронна система
цифрові пристрої
биноминальная система исчисления
электронная система
цифровые устройства
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Засоби кодування і перетворення інформації в електронних системах [Текст]: звіт про НДР (заключний) / Кер. О.А. Борисенко. - Суми: СумДУ, 2016. - 62 с.
Abstract: Об’єкт досліджень:розробка цифрових пристроїв для електронних систем. Предмет досліджень: завадостійкість цифрових пристроїв та захист з їх допомогою електронних систем від несанкціонованого доступу. Мета роботи:кодування інформації займає одне з важливих місць в процесі перетворення даних в різних електронних системах: автоматизованих системах управління, системах передачі і зберігання інформації. Метою кодування є підвищення ефективності роботи різних інформаційних систем за рахунок збільшення швидкості або надійності передачі для систем зв'язку, розширення можливостей обчислювальної обробки для систем машинної арифметики. Перспективним напрямом є розвиток біноміального кодування, заснованого на використанні біноміальних систем числення. Біноміальні коди, отримані на основі біноміальних систем числення, дозволяють підвищити завадостійкість цифрових пристроїв за рахунок їх структурної надлишковості, а також вирішують задачу захисту інформації від несанкціонованого доступу. У роботі досліджені біноміальні системи числення, на основі чого пропонується ідея використання біноміальних систем числення при розробці завадостійких біноміальних цифрових пристроїв, таких як лічильники імпульсів, регістри, дешифратори, перетворювачі кодів тощо, що дозволило покращити характеристики роботи сучасних цифрових систем, а також надало можливість побудувати нову концепцію їх роботи.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52154
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other2
Germany2
EU1
France2
Russia2
Ukraine6
United States11
Downloads
Germany3
France1
Russia2
Ukraine6
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Borysenko_1283.pdf1.19 MBAdobe PDF15Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.