Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54524
Title: Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів
Authors: Проценко, Іван Юхимович
Проценко, Иван Ефимович
Protsenko, Ivan Yukhymovych
Однодворець, Лариса Валентинівна
Однодворец, Лариса Валентиновна
Odnodvorets, Larysa Valentynivna
Шумакова, Наталія Іванівна
Шумакова, Наталия Ивановна
Shumakova, Nataliia Ivanivna
Ткач, Олена Петрівна
Ткач, Елена Петровна
Tkach, Olena Petrivna
Макуха, Зінаїда Миколаївна
Макуха, Зинаида Николаевна
Makukha, Zinaida Mykolaivna
Лободюк, Олена Сергіївна
Лободюк, Елена Сергеевна
Lobodiuk, Olena Serhiivna
Салтиков, Д.І
Однодворець, К.С.
Keywords: електрони
гранульовані плівкові сплави
електрофізичні властивості плівок
электроны
гранулированные пленочные сплавы
электрофизические свойства пленок
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. І.Ю. Проценко. - Суми: СумДУ, 2016. - 54 с.
Abstract: Відкриття нового типу матеріалів – гранульованих плівкових сплавів сприяло подальшому теоретичному і експериментальному вивченню не тільки явища гігантського магнітоопору (ГМО), але і магнітних та електрофізичних властивостей, таких як питомий опір, термічний коефіцієнт опору, коефіцієнт тензочутливості, магнітоопір (МО), намагніченість (M) та ін. Формування магнітних гранул Co чи Fe у неферомагнітній матриці у вигляді твердого розчину (т.р.) атомів парамагнітних металів (наприклад, Cu, Ag або Au) обумовлює появу нового ефектів спін-залежного розсіювання електронів (СЗРЕ) у порівнянні з мультишарами без елементів гранульованого стану. Мова іде про те, що у випадку мультишарів на величину ГМО впливають такі процеси як спін-орбітального розсіювання, обмінної взаємодії на парамагніних домішках, електрон-магнонне розсіювання (див., наприклад, [2]). При переході до одношарових плівкових гранульованих сплавів не очікується велике значення ГМО, хоча поряд із вказаними вище механізмами розсіювання електронів з’являються два нових – розсіювання на поверхні і в об’ємі гранул.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54524
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Germany1
France1
Ukraine3
United States1
Downloads
China2
Germany1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Protsenko_1310.pdf2.87 MBAdobe PDF4Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.