Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54527
Title: Дослідження змін у кістках при переломах за умов використання наноматеріалів для метал-остеосинтезу з урахуванням функції м'язового апарату
Authors: Кузенко, Євген Вікторович
Кузенко, Евгений Викторович
Kuzenko, Yevhen Viktorovych
Москаленко, Роман Андрійович
Москаленко, Роман Андреевич
Moskalenko, Roman Andriiovych
Некрасов, Сергій Сергійович
Некрасов, Сергей Сергеевич
Nekrasov, Serhii Serhiiovych
Скиданенко, Максим Сергійович
Скиданенко, Максим Сергеевич
Skydanenko, Maksym Serhiiovych
Голобородько, Любов Вікторівна
Голобородько, Любовь Викторовна
Holoborodko, Liubov Viktorivna
Трейтяк, Ігор Вікторович
Трейтяк, Игорь Викторович
Treitiak, Ihor Viktorovych
Сікора, Владислав Володимирович
Сикора, Владислав Владимирович
Sikora, Vladyslav Volodymyrovych
Закорко, Інна-Маргарита Сергіївна
Закорко, Инна-Маргарита Сергеевна
Zakorko, Inna-Marharyta Serhiivna
Гудименко, Олена Олександрівна
Гудыменко, Елена Александровна
Hudymenko, Olena Oleksandrivna
Дяченко, О.О.
Keywords: остеосинтез
комп'ютерне моделювання
щелепно-лицева хірургія
травматологія
остеосинтез
компьютерное моделирование
челюстно-лицевая хирургия
травматология
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дослідження змін у кістках при переломах за умов використання наноматеріалів для метал-остеосинтезу з урахуванням функції м'язового апарату [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. Е.В. Кузенко. - Суми: СумДУ, 2016. - 50 с.
Abstract: Накістковий остеосинтез виконують за допомогою пластинок різної довжини, ширини, форми і товщини, в яких зроблені отвори. Через отвори пластину з'єднують з кісткою за допомогою гвинтів. Останнім досягненням в області накісткового остеосинтезу є пластини з кутовою та поліаксіальною стабільністю. Крім різьблення на гвинті, за допомогою якої він вкручується в кістку і фіксується в ній, є різьблення в отворах пластини і в голівці гвинта, за рахунок чого гвинт міцно фіксується в пластині. Такий спосіб фіксації гвинтів в пластині значно збільшує стабільність остеосинтезу оскільки буде врахований вектор м’язової тяги. Однак потрібно відзначити, що поряд з позитивними сторонами застосування металів при остеосинтезі існують і значні недоліки, а саме характер взаємодії металів і кісткової тканини
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54527
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other2
Germany1
France3
Russia1
Ukraine6
United States1
Downloads
Germany1
Russia1
Ukraine5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kuzenko_1306.pdf1.34 MBAdobe PDF7Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.