Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54814
Title: Оцінка якості життя залежно від вмісту гомоцистеїну у хворих на стабільну стенокардію напруги
Authors: Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Шкандала, А.Ю.
Keywords: гомоцистеїн
гомоцистеин
homocysteine
якість життя
качество жизни
quality of life
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
coronary heart disease
стабільна стенокардія напруги
стабильная стенокардия напряжения
stable effort angina
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Приступа, Л.Н. Оцінка якості життя залежно від вмісту гомоцистеїну у хворих на стабільну стенокардію напруги [Текст] / Л.Н. Приступа, А.Ю. Шкандала // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 261.
Abstract: Актуальність: Стабільна стенокардія напруги – найбільш вагомий чинник погіршення якості життя (ЯЖ) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС). Тому здатність запобігати виникненню ангінозних нападів, а отже, поліпшувати якість життя пацієнтів зі стабільною ІХС – це основний критерій ефективності сучасних медикаментозних засобів і реваскуляризації міокарда. Мета: Оцінити якість життя залежно від вмісту гомоцистеїну у хворих на стабільну стенокардію напруги.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54814
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other2
China1
Germany1
Ukraine2
United States1
Downloads
Other2
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prystupa_Shkandala.pdf744.56 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.