Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55025
Title: Дослідження особливостей перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання
Authors: Даниленко, О.В.
Keywords: артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
хронічне обструктивне захворювання легень
хроническое обструктивное заболевание легких
chronic obstructive pulmonary disease
коморбідність
коморбидность
comorbidity
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Даниленко, О.В. Дослідження особливостей перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання [Текст] / О.В. Даниленко; наук. кер. Ю.О. Атаман // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 230-231.
Abstract: Артеріальна гіпертензія (АГ) у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) представляє одне з частих коморбідних станів в клініці внутрішніх хвороб. За даними різних авторів, частота АГ у хворих із ХОЗЛ в середньому складає 34,3%. Особливе місце займає поєднання АГ та ХОЗЛ, оскільки обидва захворювання розвиваються в другій половині життя. Наявність супутньої АГ підвищує ризик серцево-судинних ускладнень і має негативний вплив на перебіг ХОЗЛ. Метою нашої роботи було дослідження якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55025
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
China1
Germany1
United Kingdom1
Italy1
Ukraine7
Downloads
China2
Germany1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Danylenko_doslidzhennia.pdf1.09 MBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.