Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55723
Title: Ефективність застосування L-аргініну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із ожирінням
Authors: Проценко, О.В.
Keywords: артеріальна гіпертензія
артеріальний тиск
гіпертонічна хвороба
ожиріння
артериальная гипертензия
артериальное давление
гипертоническая болезнь
ожирение
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Проценко, О.В. Ефективність застосування L-аргініну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із ожирінням [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.02 - внутрішні хвороби / О.В. Проценко; наук. керівник Н.М. Кириченко. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2017. - 59 с.
Abstract: Артеріальна гіпертензія (АГ) та її ускладнення належать до найважливіших медичних і соціальних проблем не тільки в Україні, але й в економічно розвинених країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає її як «провідний глобальний ризик підвищен ня смертності від серцево-судинних захворювань (ССЗ) в усьому світі». За даними ВООЗ, підвищений артеріальний тиск (АТ) на сьогодні мають 1,5 млрд. людей, зокрема 30-45 % європейського населення [53]. Про масштабність проблеми свідчить і той факт, що у 2013 році Всесвітній день здоров’я був присвячений питанням профілактики, виявлення та лікування АГ і пройшов під девізом «Слідкуйте за своїм артеріальним тиском – скоротіть ризик розвитку інфаркту та інсульту». В Україні, згідно з епідеміологічними дослідженнями, на АГ страждає майже 13 млн. осіб, причому у 20-30 % випадків АГ проходить на тлі ожиріння (Ож) [3, 8]. Серед патофізіологічних механізмів виникнення АГ одним із найважливіших чинників вважається порушення структури і функції ендотелію, який відіграє провідну роль у контролі за судинним тонусом через вивільнення вазоактивних речовин - вазоконстрикторів та вазодилататорів [2, 9]. Взаємодія ендогенних чинників вазоконстрикції (ендотелін, ангіотензин ІІ, адреналін) з вазодилятаторами (оксид азоту, простациклін, ендотеліальний фактор релаксації) забезпечує відповідний баланс вазомоторних реакцій, збереження нормального АТ та адекватний кровообіг [16, 28, 29]. Тривалий вплив таких факторів ризику, як АГ та дисліпідемія, пригнічує вазодилатуючу здатність ендотелію, збільшує проникність судинної стінки до ліпідів, сприяє розвитку атеросклерозу [15, 35]. Ендотеліальна дисфункція виникає також внаслідок інших причин, які випереджають виникнення АГ, супроводжують та обтяжують її перебіг. Мета дослідження: вивчити вплив амінокислоти L-аргініну на перебіг ГХ в поєднанні з Ож, рівень АТ, ліпідний профіль, показники діастолічної функції лівого шлуночка (ДФЛШ).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55723
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views
Other11
China10
Germany3
France6
United Kingdom5
Italy1
Ukraine5
United States71
Downloads
Other13
Australia1
China1
Germany1
EU1
France3
United Kingdom1
Kazakhstan1
Russia6
Ukraine32
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
mag_Protsenko.pdf1.62 MBAdobe PDF61Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.