Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55725
Title: Множинні резонансні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах
Authors: Лисенко, Олександр Володимирович
Лысенко, Александр Владимирович
Lysenko, Oleksandr Volodymyrovych
Коваль, Віталій Вікторович
Коваль, Виталий Викторович
Koval, Vitalii Viktorovych
Ромбовський, Михайло Юрійович
Ромбовский, Михаил Юрьевич
Rombovskyi, Mykhailo Yuriiovych
Олексієнко, Галина Андріївна
Алексеенко, Галина Андреевна
Oleksiienko, Halyna Andriiivna
Волк, Юрій Юрійович
Волк, Юрий Юрьевич
Volk, Yurii Yuriiovych
Колоскова, О.А.
Биченко, Г.В.
Keywords: лазери на вільних електронах
лазеры на свободных электронах
free-electron lasers
плазмово-пучкова нестійкість
плазменно-пучковая неустойчивость
beam-plasma instability
хвилі просторового заряду
волны пространственного заряда
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Множинні резонансні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. О.В. Лисенко. - Суми : СумДУ, 2016. - 32 с.
Abstract: Методи дослідження - у якості базового математичного апарату для теоретичного дослідження нелінійних процесів у супергетеродинних ЛВЕ використаний ієрархічний підхід до теорії коливань і хвиль [1-4]. Також застосовувалися стандар-тні чисельні й чисельно-аналітичні методи, у тому числі, метод повільно змінних амплітуд. Проведено модернізацію методу усереднених характеристик у частині побудови схем асимптотичного інтегрування, які поєднують прямі і зворотні переходи. Побудована мультигармонічна кубічно-нелінійна теорія плазмово-пучкових супергетеродинних лазерів на вільних електронах доплертронного і Н-убітронного типів з гвинтовими електронними пучками. Установлені механізми насичення та отримані рівні насичення при невісьовому вльоті електронного пучка. Встановлені оптималь-ні режими роботи плазмово-пучкових супергетеродинних ЛВЕ з гвинтовими пучка-ми.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55725
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other2
Germany1
France2
Ukraine2
United States3
Downloads
China1
Germany1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lysenko_1272.pdf1.54 MBAdobe PDF3Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.