Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55726
Title: Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності
Authors: Ляшенко, Яков Олександрович
Ляшенко, Яков Александрович
Liashenko, Yakov Oleksandrovych
Заскока, Антон Миколайович
Заскока, Антон Николаевич
Zaskoka, Anton Mykolaiovych
Борисюк, Вадим Миколайович
Борисюк, Вадим Николаевич
Borysiuk, Vadym Mykolaiovych
Швець, Уляна Станіславівна
Швец, Ульяна Станиславовна
Shvets, Uliana Stanislavivna
Олексієнко, Галина Андріївна
Алексеенко, Галина Андреевна
Oleksiienko, Halyna Andriiivna
Волк, Юрій Юрійович
Волк, Юрий Юрьевич
Volk, Yurii Yuriiovych
Литовка, С.С.
Keywords: межове мастило
граничная смазка
boundary lubricant
Трибологія
Трибология
Tribology
Числове моделювання
Численное моделирование
Numerical simulation
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. Я.О. Ляшенко. - Суми : СумДУ, 2016. - 32 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – процеси зсувного плавлення, що спостерігаються в тонких твердоподібних плівках мастила при межовому терті. Метою проекту є подальший розвиток термодинамічної теорії, що описує зсувне плавлення. Опис кінетичних процесів, що відбуваються при плавленні нанорозмірних об’єктів. Також метою є пояснення механізму переривчастого режиму руху, коли сила внутрішнього тертя в трибологічній системі періодично змінюється із часом, у просторово неоднорідному випадку. Дослідження на основі побудованої теорії впливу зовнішніх факторів на процеси, що відбуваються при плавленні в режимі межового тертя.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55726
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other2
Germany1
France2
Ukraine5
United States5
Downloads
Brazil1
China2
Germany3
Israel1
Russia1
Ukraine3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Liashenko_1282.pdf1.36 MBAdobe PDF11Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.