Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56130
Title: Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
Authors: Таранюк, Леонід Миколайович
Таранюк, Леонид Николаевич
Taraniuk, Leonid Mykolaiovych
Дерев`янко, Юрій Миколайович
Деревьянко, Юрий Николаевич
Derevianko, Yurii Mykolaiovych
Шкарупа, Олена Василівна
Шкарупа, Елена Васильевна
Shkarupa, Olena Vasylivna
Макарюк, Олексій Васильович
Макарюк, Алексей Васильевич
Makariuk, Oleksii Vasylovych
Люльов, Олексій Валентинович
Люлев, Алексей Валентинович
Liulov, Oleksii Valentynovych
Старченко, Людмила Володимирівна
Старченко, Людмила Владимировна
Starchenko, Liudmyla Volodymyrivna
Таранюк, Каріна Вікторівна
Таранюк, Карина Викторовна
Taraniuk, Karina Viktorivna
Гриценко, Павло Валерійович
Гриценко, Павел Валериевич
Hrytsenko, Pavlo Valeriiovych
Коваленко, Євген Володимирович
Коваленко, Евгений Владимирович
Kovalenko, Yevhen Volodymyrovych
Keywords: реінжиніринг бізнес-процесів
реинжиниринг бизнес-процессов
reengineering of business
організаційно-економічний механізм
организационно-экономический механизм
organizational-economic mechanism
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. Л.М. Таранюк. - Суми : СумДУ, 2016. - 82 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: організаційне-економічне забезпечення бізнес-процесів при проведенні їх реінжинірингу в діяльності промислових підприємств. Метою роботи є дослідження організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів на промислових підприємствах в сучасних ринкових умовах господарювання. Методами дослідження є: емпіричний метод наукового пізнання, системно-структурний аналіз, порівняльний аналіз, метод експертних оцінок, метод логічного узагальнення, метод оцінки конкурентоспроможності потенціалу компанії.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56130
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Taraniuk_1317.pdf955.04 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.