Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57837
Title: Кабінет Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України: становлення та майбутні перспективи
Other Titles: The Cabinet of Ministers of Ukraine in the System of State Financial Management System of Ukraine: Formation and Future Prospects
Authors: Куліш, Анатолій Миколайович
Кулиш, Анатолий Николаевич
Kulish, Anatolii Mykolaiovych
Мотрюк, А.Д.
Keywords: Кабінет Міністрів України
фінансова система України
система державного управління
механізм управління фінансовою системою
Cabinet of Ministers of Ukraine
Ukraine's financial system
the system of public administration
mechanism of financial system
Кабинет Министров Украины
финансовая система Украины
система государственного управления
механизм управления финансовой системой
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Куліш, А.М. Кабінет Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України: становлення та майбутні перспективи [Текст] / А.М. Куліш, А.Д. Мотрюк // Правові горизонти. - 2016. - №1(14). - С. 98-105.
Abstract: У статті охарактеризовано особливості становлення адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України як суб’єкта, що здійснює державне управління фінансовою системою України. Визначено, що формування виконавчої гілки влади в Україні почалося з моменту проголошення незалежності України. Ефективне проведення адміністративної реформи, що відбулася з прийняттям Конституції України (зі змінами і доповненнями від 2004 року) та Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 2014 року закріпили сучасний адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України. Визначено адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України та його місце у системі органів державного управління фінансовою системою України. Здійснено характеристику правового регулювання статусу Кабінету Міністрів України. Визначено, що повноваження та функції Кабінету Міністрів України у сфері управління фінансовою системою України закріплені Конституцією України, Законом України «Про Кабінет Міністрів України», Програмою роботи Кабінету Міністрів, Бюджетним кодексом України, іншими нормативними актами. Зосереджено увагу на проблемах законодавчого врегулювання повноважень Кабінету Міністрів у сфері управління фінансовою системою держави. Детально розглянуто питання звітності Кабінету Міністрів України за результатами своєї діяльності перед суспільством. Охарактеризовано досвід провідних європейських держав, таких як Великобританія та ФРН, щодо ролі уряду в управлінні фінансовою системою. На основі проведеного дослідження авторами надаються пропозиції щодо подальшого вдосконалення механізму діяльності Кабінету Міністрів України як суб’єкта, що здійснює державне управління фінансовою системою України.
The article analyzes peculiarities of formation of administrative and legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine as a subject that realizes state administration of the financial system of Ukraine. It was determined that the formation of executive power in Ukraine began with the proclamation of independence of Ukraine. Effective administrative reform that took place with the adoption of the Constitution of Ukraine (with amendments from 2004) and the Law of Ukraine «On the Cabinet of Ministers of Ukraine» dated 2014 consolidated current administrative and legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the public financial management system of Ukraine. It was defined administrative and legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine and its place in the system of government financial system of Ukraine. The authors done characteristic regulation status of the Cabinet of Ministers of Ukraine. It was determined that the powers and functions of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the sphere of financial system of Ukraine enshrined in the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On the Cabinet of Ministers of Ukraine" Program of the Cabinet of Ministers, the Budget Code of Ukraine and other regulations. The article focuses on the problems of legislative regulation of powers of the Cabinet of Ministers in the sphere of financial system. The article considers in detail reporting question of the government of Ukraine on the results of its activities to the public. The article characterized the experience of leading European states on the role of government in managing the financial system. In conclusion the authors provides recommendations for improvement of mechanism of the Cabinet of Ministers of Ukraine as a subject that realizes state administration of the financial system of Ukraine.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57837
Type: Article
Appears in Collections:Правові горизонти

Views
Downloads
China1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kulish_Motryuk.pdf959.2 kBAdobe PDF1Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.