Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58117
Title: Процеси росту кісток тварин різного віку після механічної травми
Authors: Максимова, О.С.
Колбунова, В.С.
Keywords: травма
injury
остеометрія
остеометрия
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Максимова, О.С. Процеси росту кісток тварин різного віку після механічної травми [Текст] / О.С. Максимова, В.С. Колбунова ; наук. кер. В.Д. Шищук, Л.В. Томин // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 329-330.
Abstract: Особливе місце серед чинників, які здатні змінити перебіг репаративної регенерації є вік. Відомо, що кількість мезенхімальних клітин, здатних приймати участь у процесах відновлення кістки, зменшується пропорційно з віком. При цьому, зменшується чутливість ефекторних клітин, які виділяють фактори росту. Разом з цим, процеси ремоделювання з віком зсуваються бік переважання резорбції, що також негативно впливає на процеси відновлення втраченої кісткової тканини. Незважаючи на численні дослідження впливу вікового фактора на процеси репаративної регенерації, процеси зміни росту кісток у різних вікових групах після травми довгих кісток вивчені недостатньо.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58117
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other11
China1
Germany1
France2
United Kingdom1
United States1
Downloads
Other1
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Maksymova_Kolbunova.pdf1.12 MBAdobe PDF2Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.