Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58716
Title: Диференційна діагностика жінок з полікістозною та мультіфолікулярною стукрурою яєчників
Authors: Єжова, Алеся Валеріївна
Ежова, Алеся Валерьевна
Yezhova, Alesia Valeriivna
Коломієць, Т.Р.
Keywords: яєчники
яичники
диференційна діагностика
дифференциальная диагностика
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Єжова, А.В. Диференційна діагностика жінок з полікістозною та мультіфолікулярною стукрурою яєчників [Текст] / А.В. Єжова, Т.Р. Коломієць // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 374-375.
Abstract: Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є найчастішою ендокринопатією у жінок репродуктивного віку як в Україні ,так і за кордоном і становить гетерогенну групу порушень із широкою клінічною і біохімічною варіабельністю. Частота СПКЯ в популяції складає від 4 до 15 % і зустрічається однаково часто в різних етнічних групах: в Україні – від 0,6 до 11 %, у країнах ближнього зарубіжжя -1,8-11%, в Європі - 15-20%, в США - 6-10%.Більшість пацієнток репродуктивного віку з СПКЯ страждають на безпліддя, частота якого складає 35-74%.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58716
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other4
France1
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Yezhova_Kolomiiets.pdf1.05 MBAdobe PDF0Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.