Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58740
Title: Лейкоцитарний індекс інтоксикації як критерій оцінки тяжкості перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей
Authors: Гарбузова, Є.А.
Бугаєнко, В.А.
Сміян-Горбунова, Катерина Олександрівна
Смиян-Горбунова, Екатерина Александровна
Smiian-Horbunova, Kateryna Oleksandrivna
Keywords: діти
дети
children
гострі кишкові інфекції
острые кишечные инфекции
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Гарбузова, Є.А. Лейкоцитарний індекс інтоксикації як критерій оцінки тяжкості перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей [Текст] / Є.А. Гарбузова, В.А. Бугаєнко, К.О. Сміян-Горбунова; наук. кер. О.І. Сміян // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 403.
Abstract: Гострі кишкові інфекції (ГКІ) є актуальною проблемою охорони здоров’я, не дивлячись на постійний розвиток діагностики та удосконалення їх лікування. За даними ВООЗ у світі щорічно реєструється біля 300 млн. діарейних захворювань, причому на кожну дитину припадає більше трьох епізодів ГКІ. Смертність у цих країнах сягає 3,2 млн випадків серед дітей раннього віку кожний рік. Розвинуті країни мають менший рівень летальності від ГКІ, проте захворюванність залишається високою, а економічні збитки значними. Згідно епідеміологічних даних в Україні захворюванність на гострі кишкові інфекції складає 50–60 тис. випадків, серед них 20–30 мають смертельний висхід.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58740
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other4
France2
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Gharbuzova_Bughajenko_Smijan-Ghorbunova.pdf765.13 kBAdobe PDF0Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.