Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60402
Title: Торгівля людьми: сучасний стан та шляхи вирішення
Other Titles: Trafficking people: current status and solutions
Торговля людьми: современное состояние и пути решения
Authors: Ладишева, А.М.
Keywords: торгівля людьми
злочин
шляхи протидії торгівлі людьми
human trafficking
crime
ways of combating human trafficking
торговля людьми
преступления
пути противодействия торговли людьми
Issue Year: 2006
Publisher: Українська академія банківської справи Національного банку України
Citation: Ладишева, А.М. Торгівля людьми: сучасний стан та шляхи вирішення [Текст] / А.М. Ладишева // Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади: зб. тез доповідей за матеріалами міжвузівських студентських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 року). – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 11-13.
Abstract: Проблема торгівлі людьми має глибокі історичні і етнонаціона- льні корені. На кожному з етапів свого розвитку людство по-різному ставилось до неї. Багатьом вона здається атрибутом далекого минуло- го. В дійсності ж найбільш розвинуті демократії до цього часу не мо- жуть позбутися цього ганебного явища. Практично в усіх регіонах сві- ту існує продаж жінок з метою експлуатації в секс-індустрії, втягу- вання в боргову кабалу, злочинну діяльність, жебрацтво, комерційне усиновлення, використання людей у збройних конфліктах, як рабської робочої сили чи біологічної сировини.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60402
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other2
Germany1
France1
Italy1
United States2
Downloads
Other1
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ladysheva_crime1.pdf126.5 kBAdobe PDF2Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.