Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60732
Title: Аналіз зв'язку Аrg406Аrg-поліморфізму гена y--глутамілкарбоксилази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб, що мають звичку палити
Authors: Dubovyk, Yevhen Ivanovych 
Harbuzova, Yelizaveta Antonivna
Keywords: ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дубовик, Є.І. Аналіз зв'язку Аrg406Аrg-поліморфізму гена y--глутамілкарбоксилази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб, що мають звичку палити [Текст] / Є.І. Дубовик, Є.А. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 442.
Abstract: Ішемічний атеротромботичний інсульт (ІАТІ) – мультифакторіальне захворювання, розвиток якого пов’язаний зі складною взаємодією генетичних факторів, серед яких особлива увага сьогодні спрямована на поліморфні варіанти генів, білки яких мають провідне значення у патогенезі хвороби, та несприятливих чинників зовнішнього середовища. За даними ВООЗ близько 1/3 усіх випадків смертності від серцево-судинних захворювань серед осіб середнього віку обумовлено палінням. А відносний ризик цереброваскулярних захворювань у тих, хто палить приблизно в 3 рази вищий і залежить від інтенсивності паління.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60732
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other2
China1
Germany1
Ukraine1
United States1
Downloads
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Dubovyk_Gharbuzova.pdf765.04 kBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.