Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60758
Title: Значення об'ективних методів дослідження в діагностиці
Authors: Зiмiна, Н.А.
Keywords: пневмония
пневмонія
pneumonia
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Зiмiна, Н.А. Значення об'ективних методів дослідження в діагностиці [Текст] / Н.А. Зiмiна ; наук. кер. О.І. Сміян // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 409.
Abstract: Захворювання органів дихання широко розповсюджені серед дитячого населення та мають велику частку в структурі загальної захворюваності. Cеред усіх соматичних захворювань у дітей раннього віку, незважаючи на вдосконалення профілактики, діагностики і прогрес в розробці нових антибактеріальних препаратів, до теперішнього часу істотних тенденцій до зниження питомої ваги пневмоній не відзначається, що обумовлює необхідність пошуку резервів удосконалення діагностики, лікування та профілактики порушень, які виникають в організмі хворої дитини.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60758
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other6
France1
United States1
Downloads
China1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zimina.pdf766.1 kBAdobe PDF1Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.