Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60792
Title: Генетичні маркери синдрому Жильбера
Authors: Омельничук, М.С.
Keywords: синдром Жильбера
Gilbert's syndrome
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Омельничук, М.С. Генетичні маркери синдрому Жильбера [Текст] / М.С. Омельничук ; наук. кер. Т.В. Сорокман // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 420.
Abstract: Синдром Жильбера (СЖ) - спадкова некон'югаційна гіпербілірубінемія, пов'язана зі зниженням активності уридиндифосфатглюкуронілтрансферази (УДФ-ГТ1) в печінці. Найбільш поширеним генетичним дефектом є зміна на промоторній ділянці гена в ділянці тимін-аденіну (ТА). Це призводить до зниження функціональної активності ферменту і, таким чином, збільшує ризик реалізації синдрому.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60792
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other4
France2
United States4
Downloads
Other1
China1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Omeljnychuk.pdf766.97 kBAdobe PDF2Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.