Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63071
Title: Клініко-діагностичне значення IL-1 та IL-4 в оцінці активності запального процесу при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку
Authors: Сміян, Олександр Іванович
Смиян, Александр Иванович
Smiian, Oleksandr Ivanovych
Слива, Вікторія Віталіївна
Слива, Виктория Витальевна
Slyva, Viktoriia Vitaliivna
Павлюкова, Н.А.
Keywords: гострий обструктивний бронхіт
острый обструктивный бронхит
acute obstructive bronchitis
цитокіни
цитокины
cytokines
інтерлейкін-1
интерлейкин-1
interleukin-1
інтерлейкін-4
интерлейкин-4
interleukin-4
діти раннього віку
дети раннего возраста
infants
Issue Year: 2012
Publisher: Педіатрія, акушерство та гінекологія
Citation: Сміян, О.І. Клініко-діагностичне значення IL-1 та IL-4 в оцінці активності запального процесу при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку / О.І. Сміян, В.В. Слива, Н.А. Павлюкова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 4. - С. 36–39.
Abstract: Метою цієї роботи було вивчення регуляторних механізмів імунної відповіді на підставі визначення концентрацій прозапального інтерлейкіна- 1 і протизапального інтерлейкіна- 4 в сироватці крові при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку. Проаналізовані концентрації IL - 1 і IL - 4 у 70 дітей з гострим обструктивним бронхітом у віці від 1 місяця до 3 років. Дослідження проводилося на початку захворювання (1-2 день) і в періоді реконвалесценції (10-12 день). Групу порівняння склали 25 практично здорових дітей. При гострому обструктивному бронхіті у дітей раннього віку на момент госпіталізації спостерігалося достовірне підвищення концентрації прозапального інтерлейкіна- 1 в 3,5 разу і зростання змісту протизапального интерлейкина- 4 в 4 рази в усіх дітей, незалежно від віку. У період реконвалесценції рівень IL - 1 достовірно знижувався до показників вікової норми, а концентрація IL - 4 залишалася значно підвищеною в усіх детей, що обумовлено високою мірою активації протизапальних механізмів імунного захисту.
Целью данной работы было изучение регуляторных механизмов имунного ответа на основании определения концентраций провоспалительного интерлейкина-1 и противовоспалительного интерлейкина-4 в сыворотке крови при острых обструктивных бронхитах у детей раннего возраста. Проанализированы концентрации IL-1 и IL-4 у 70 детей с острым обструктивным бронхитом в возрасте от 1 месяца до 3 лет. Исследование проводилось в начале заболевания (1-2 день) и в периоде реконвалесценции (10-12 день). Группу сравнения составили 25 практически здоровых детей. При остром обструктивном бронхите у детей раннего возраста на момент госпитализации наблюдалось достоверное повышение концентрации провоспалительных интерлейкина-1 в 3,5 раза и рост содержания противовоспалительного интерлейкина-4 в 4 раза у всех детей, независимо от возраста. В периоде реконвалесценции уровень IL-1 достоверно снижался до показателей возрастной нормы, а концентрация IL-4 оставалась значительно повышенной у всех детей, что обусловлено высокой степенью активации противовоспалительных механизмов иммунной защиты.
The aim of this study was to examine the regulatory mechanisms imunno answers based on plasma concentration of proinflammatory interleukin-1 and anti-inflammatory interleukin-4 in serum in infants with acute obstructive bronchitis. It was analyzed the concentration of IL-1 and IL-4 in 70 children with acute obstructive bronchitis, aged 1 month to 3 years. The study was conducted at the onset (1-2 days) and in the recovery period (10-12 days). Comparison group were 25 healthy children. In acute obstructive bronchitis in infants at the time of hospitalization was observed significant increased concentrations of proinflammatory interleukin-1 in 3,5 times and increase the content of anti-inflammatory interleukin-4 in 4 times in all children, regardless of age. In the period of convalescence level of IL-1 significantly reduced to that of age norms, and the concentration of IL-4 remained significantly increased in all children, due to a high degree of activation of inflammatory mechanisms of immune protection.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63071
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other7
United States7
Downloads
Other1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Smiian_Slyva_Pavliukova.pdfСтатья с таблицами506.33 kBAdobe PDF1Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.