Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63265
Title: Особливості рівня маркерів імунної регуляції при негоспітальній пневмонії у дітей з різним рівнем фізичного розвитку
Authors: Фролова, Т.В.
Бородiна, О.С.
Keywords: фізичний розвиток у дітей
физическое развитие у детей
physical development in children
пневмонія у дітей
пневмония у детей
community-acquired pneumonia in children
цитокіни
цитокины
cytokines
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Фролова, Т.В. Особливості рівня маркерів імунної регуляції при негоспітальній пневмонії у дітей з різним рівнем фізичного розвитку [Текст] / Т.В. Фролова, О.С. Бородiна // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 61-63.
Abstract: This work (report) describes the study results with regard to the serum cytokine level of IL-1β, IL-4 and TNF-α in children with community-acquired noncomplicated pneumonia and different physical development.
Ta praca (raport) opisuje wyniki badań dotyczących poziomu cytokiny w surowicy IL-1β, IL-4 i TNF-α u dzieci ze świeżo nabytym, niekompetentnym zapaleniem płuc і różnym rozwojem fizycznym.
Незважаючи на істотні досягнення в питанні діагностики та лікування, рівень захворюваності та летальності від ННП у дітей все ще залишається досить високим в усьому світі.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63265
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other5
Germany2
United States10
Downloads
Other3
Germany2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Frolova_Borodina.pdf1.04 MBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.