Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6419
Title: Управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки. Розробка основ організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств в інформаційній економіці
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ильяшенко, Сергей Николаевич
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych
Мельник, Леонід Григорович
Мельник, Леонид Григорьевич
Melnyk, Leonid Hryhorovych
Карінцева, Олександра Іванівна
Каринцева, Александра Ивановна
Karintseva, Oleksandra Ivanivna
Прокопенко, Ольга Володимирівна
Прокопенко, Ольга Владимировна
Мельник, Юлия Николаевна
Melnyk, Yuliia Mykolaivna
Міцура, Олена Олексіївна
Мицура, Елена Алексеевна
Mitsura, Olena Oleksiivna
Троян, Марія Юріївна
Троян, Мария Юрьевна
Troian, Mariia Yuriivna
Волк, Ольга Миколаївна
Волк, Ольга Николаевна
Петренко, Виктор Васильевич
Volk, Olha Mykolaivna
Петренко, Віктор Васильович
Petrenko, Viktor Vasylovych
Голишева, Євгенія Олексіївна
Голышева, Евгения Алексеевна
Holysheva, Yevheniia Oleksiivna
Грищенко, Олена Федорівна
Грищенко, Елена Федоровна
Hryshchenko, Olena Fedorivna
Домашенко, Марина Дмитрівна
Домашенко, Марина Дмитриевна
Захаркина, Людмила Сергеевна
Domashenko, Maryna Dmytrivna
Захаркіна, Людмила Сергіївна
Zakharkina, Liudmyla Serhiivna
Нагорний, Євген Ігорович
Нагорный, Евгений Игоревич
Nahornyi, Yevhen Ihorovych
Олефіренко, Юлія Олександрівна
Олефиренко, Юлия Александровна
Olefirenko, Yuliia Oleksandrivna
Сагер, Людмила Юріївна
Сагер, Людмила Юрьевна
Суярова, Олена Олексіївна
Saher, Liudmyla Yuriivna
Beznoieva, Anna Vadymivna
Суярова, Елена Алексеевна
Suiarova, Olena Oleksiivna
Яковлева, Ганна Вадимівна
Яковлева, Анна Вадимовна
Yakovleva, Hanna Vadymivna
Дериколенко, Олександр Миколайович
Дериколенко, Александр Николаевич
Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych
Івашова, Надія Василівна
Ивашова, Надежда Васильевна
Безноева, Анна Вадимовна
Ivashova, Nadiia Vasylivna
Каленіченко, Юрій Борисович
Калениченко, Юрий Борисович
Kalenichenko, Yurii Borysovych
Попов, Олександр Аркадійович
Попов, Александр Аркадьевич
Popov, Oleksandr Arkadiiovych
Симоненко, Марія Юріївна
Безноєва, Анна Вадимівна
Симоненко, Мария Юрьевна
Symonenko, Mariia Yuriivna
Школа, Вікторія Юріївна
Школа, Виктория Юрьевна
Shkola, Viktoriia Yuriivna
Овилко, Т.М.
Негреба, О.М.
Гладенко, Ю.М.
Пересадько, Г.О.
Prokopenko, Olha Volodymyrivna
Біловодська, Олена Анатоліївна
Беловодская, Елена Анатольевна
Bilovodska, Olena Anatoliivna
Божкова, Вікторія Вікторівна
Божкова, Виктория Викторовна
Bozhkova, Viktoriia Viktorivna
Олефіренко, Олег Михайлович
Олефиренко, Олег Михайлович
Olefirenko, Oleh Mykhailovych
Суміна, Ольга Миколаївна
Сумина, Ольга Николаевна
Sumina, Olha Mykolaivna
Тєлєтов, Олександр Сергійович
Телетов, Александр Сергеевич
Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Шипулина, Юлия Сергеевна
Shypulina, Yuliia Serhiivna
Башук, Тетяна Олександрівна
Башук, Татьяна Александровна
Bashuk, Tetiana Oleksandrivna
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Ильяшенко, Наталия Сергеевна
Illiashenko, Nataliia Serhiivna
Карпіщенко, Марина Юріївна
Карпищенко, Марина Юрьевна
Karpishchenko, Maryna Yuriivna
Карпіщенко, Олександр Олексійович
Карпищенко, Александр Алексеевич
Karpishchenko, Oleksandr Oleksiiovych
Махнуша, Світлана Михайлівна
Махнуша, Светлана Михайловна
Makhnusha, Svitlana Mykhailivna
Мельник, Юлія Миколаївна
Keywords: управління
інноваційний розвиток
потенціал підприємства
управление
инновационное развитие
потенциал предприятия
Issue Year: 2009
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки. Розробка основ організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств в інформаційній економіці : звіт про НДР (заключний): частина 1, 2 / Керівн. С.М. Ілляшенко. - Суми : СумДУ, 2009. - 856 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – процеси управління на ринкових засадах інноваційним розвитком підприємств в основу якого покладено інформацію і знання. Мета роботи – розробка і наукове обґрунтування теоретико-методологічних і методичних основ ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки. Методи дослідження – системний підхід, аналіз, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення сучасних економічних теорій, сучасні концепції управління та інноватики, метод логічного узагальнення, системно-структурний аналіз, факторний аналіз, методи нечіткої логіки, методи експертних оцінок, структурно-логічного моделювання. Досліджено парадигму інформаційної економіки. Розроблено концептуальні основи та виконано теоретико-методологічне обґрунтування системи методів та інструментів організаційно-економічного управління на ринкових засадах інноваційним розвитком підприємств на основі їх інтелектуального і інноваційного капіталів. Істотно поглиблено і розвинено теоретико-методичний інструментарій маркетингу інновацій і інноваційного маркетингу. Удосконалено засади діагностики та управління, реалізацію стратегічного потенціалу підприємства, що розвивається інноваційним шляхом. Теоретичні положення звіту доведені до рівня конкретних методик. Результати дослідження можуть використовуватись у практичній діяльності підприємств різних галузей та форм власності. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6419
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6419
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other172
Bulgaria1
Brazil1
Belarus1
Canada1
China6
Czech Republic2
Germany12
Estonia2
Spain2
EU2
France5
United Kingdom14
Croatia1
Italy1
Morocco1
Netherlands8
Pakistan1
Poland3
Russia33
Singapore1
Slovakia1
Turkey4
Ukraine247
United States105
Downloads
Other1521
Bulgaria1
Belarus1
China2
Czech Republic1
Germany3
EU13
France48
United Kingdom3
Japan1
Poland2
Russia30
Turkey1
Ukraine531
United States19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
1.pdf7.6 MBAdobe PDF2177Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.