Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64195
Title: Поширеність ортодонтичної патології серед дитячого населення окремих регіонів України
Authors: Ляхова, Н.
Голованова, І.
Keywords: поширеність патології
распространенность патологии
prevalence of pathology
częstość patologii
ортодонтична патологія
ортодонтическая патология
orthodontic pathology
patologia ortodontyczna
діти населення
дети населения
children population
populacja dzieci
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Ляхова, Н. Поширеність ортодонтичної патології серед дитячого населення окремих регіонів України [Текст] / Н. Ляхова, І. Голованова // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 262-265.
Abstract: According to the World Health Organization, the prevalence of dental diseases among the population ranks first. The study of trends in the development of major dental diseases, in particular dentofacial system disorders, is extremely relevant. And according to many studies, the prevalence of dentoalveolar anomalies in the structure of dental morbidity ranks third after caries and periodontal disease. The article is devoted to the study of the prevalence of different types of orthodontic pathology according to the literature.
Według Światowej Organizacji Zdrowia częstość występowania chorób stomatologicznych wśród populacji jest na pierwszym miejscu. badanie trendów w rozwoju poważnych chorób stomatologicznych, w szczególności naruszenia układu stomatologicznego, jest niezwykle ważne. A według wielu badań, częstość dentoalveolar anomalii w strukturze chorób stomatologicznych na trzecim miejscu po próchnicy i chorób przyzębia. Artykuł poświęcony jest badaniu częstości występowania różnych typów patologii ortodontycznej zgodnie z literaturą.
Здоров'я - це головна цінність життя, воно займає найвищу сходинку в ієрархії потреб людини. Це один з найважливіших компонентів людського щастя і одна з провідних умов успішного соціального та економічного розвитку будь-якої країни. Реалізація інтелектуального, морально-духовного, фізичного і репродуктивного потенціалу можлива тільки в здоровому суспільстві. Стоматологічне здоров’я є невід’ємною і значимою частиною здоров’я людини, а стоматологічне здоров’я дитячого населення є одним з важливих завдань держави [7]. Вивчення регіональних особливостей поширеності ортодонтичної патології має велике значення для планування та надання якісної та своєчасної стоматологічної допомоги дітям.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64195
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other6
Germany2
Ukraine3
Downloads
Other4
China2
Germany2
France1
Ukraine5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Liakhova_Holovanova.pdf1.16 MBAdobe PDF14Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.