Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64222
Title: Mediator tactics and techniques in dealing with power imbalance in business mediation
Other Titles: Тактика та техніки медіатора у подоланні владного дисбалансу у бізнес-медіації
Authors: Vodopian, T.V.
Keywords: медіаційні компетенції
медиационные компетенции
mediation competences
бізнес-медіація
бизнес-медиация
business mediation
медіація
медиация
mediation
техніки медіатора
техники медиатора
mediator tactics
тактика медіатора
тактика медиатора
mediator techniques
Issue Year: 2016
Publisher: Sumy State University
Citation: Vodopian, T.V. Mediator tactics and techniques in dealing with power imbalance in business mediation [Текст] / T.V. Vodopian // Правові горизонти. - 2016. - № 2(15). - С. 33-38.
Abstract: Сьогодні Україна страждає від численної кількості конфліктів у багатьох сферах суспільного життя. Бізнес-сфера також не є винятком. Господарські спори можуть бути врегульовані господарськими судами, але сторони часто не задоволені рішеннями судів, що є причиною для пошуку альтернативного способу врегулювання спорів у сфері господарської діяльності. В останні роки такий медіація як метод вирішення спорів отримала широке визнання. Медіація це процес, в якому сторони вирішують свою суперечку за допомогою третьої сторони, яка приймає рішень щодо спору. Стаття присвячена питанню дисбалансу сил в медіації, який означає, що динаміка між сторонами впливає на продукування рішень таким чином, що сторони не можуть висловлюватись самі за себе або досягти добровільної згоди. Сторони в медіації або переговорах знаходяться в дисбалансі сили ще до того, як ці процедури почалися. В статті звертається у вага на те, що хоч медіатор і є нейтральним, це не означає, що у нього відсутня влада, насправді він володіє найбільшою силою в кімнаті. Силі у медіатора виявляється у контролі усього процесу. Для того, щоб впливати на сприйняття сили сторонами він застосовує різні тактики. В статті наводяться деякі заходи, які можуть вплинути на силовий дисбаланс. Одним з індикаторів дисбалансу влади є вербальні інструменти. Серед методів, що використовуються медіатором у статті зазначаються комунікативні навички, наприклад, навички ставити питання, перевірка, як найменш поінформована сторона може стати більш поінформованою, окремі сесії, визначення питань для обговорення, виявлення потреб, усвідомлення власних інтересів, ВATNA і WATNA. Іншими методами збалансування сил є нейтральними/безпечне місце для медіації, суворе дотримання основних правил, перевірка з обома сторонами досягнутих домовленостей на реальність і позитивність, перевірка того, чи розуміють обидві сторони силу спільно узгоджених рішень, використання співмедіатора. В статті обґрунтовується теза про те, що робота з дисбалансом сил не означає створення рівності в процесі медіації. Це означає забезпечення можливості сторонам самостійно визначати своє майбутнє. Наділення сторін медіації здатністю приймати обґрунтовані рішення у власних інтересах є наріжним каменем самовизначення і базисом компетенції медіатора.
Nowadays Ukraine is suffering on number of conflicts in all life spheres. Business sphere is not an exception. Commercial disputes can be settled by commercial courts but parties often are not satisfied with the courts decisions that is the reason to find alternative way to settle commercial disputes. In recent years such method of dispute resolution as mediation gained wide recognition. Mediation is a process where the parties attempt to resolve their dispute with the aid of a third party that has no power to decide the dispute issues. When the dynamics between the parties affect the discussion of solutions to the point that one or both parties are unable to speak for themselves or to reach a voluntary agreement this means a power imbalance. Parties in mediation or negotiation are in a power imbalance even before the processes commence. Though the mediator is impartial, his or her impartiality should not be construed as a lack of power. The mediator actually has the most power in the room. A mediator’s power derives from his or her control of the entire process. To influence the perception of party’s power mediators apply a variety of tactics. Here some interventions which may deal with power imbalance. One indication of an imbalance of power is verbal instruments. Among techniques used by mediator we should mention communication skills, e.g. question asking skills, check how the least informed party can become better informed, caucus and separate sessions, agenda setting, need exploration, "enlightened self-interest", BATNA and WATNA. Other techniques to “balance” power are the neutral/safe venue for mediation, closely enforce ground rules, check with both parties that any agreements reached are realistic and positive, and ensure both parties understand the strength of genuine jointly agreed decisions, use of co-mediator. Dealing with power imbalance does not mean creating equality in the mediation process. It means to provide the parties ability to self-determine their own future. Empowering parties to make informed decisions in their own best interest is the cornerstone of self-determination and the lifeblood of a master mediator.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64222
Type: Article
Appears in Collections:Правові горизонти

Views
China1
Germany2
South Korea1
Ukraine2
Downloads
Other3
China1
Germany2
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Vodopian_Mediator.pdf1.54 MBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.