Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64555
Title: Особливості використання інноваційних технологій на кафедрі патологічної анатомії
Authors: Романюк, Анатолій Миколайович
Романюк, Анатолий Николаевич
Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych
Карпенко, Людмила Іванівна
Карпенко, Людмила Ивановна
Karpenko, Liudmyla Ivanivna
Москаленко, Роман Андрійович
Москаленко, Роман Андреевич
Moskalenko, Roman Andriiovych
Будко, Ганна Юріївна
Будко, Анна Юрьевна
Budko, Hanna Yuriivna
Кузенко, Євген Вікторович
Кузенко, Евгений Викторович
Kuzenko, Yevhen Viktorovych
Линдін, Микола Сергійович
Лындин, Николай Сергеевич
Lyndin, Mykola Serhiiovych
Піддубний, Артем Михайлович
Поддубный, Артем Михайлович
Piddubnyi, Artem Mykhailovych
Гирявенко, Наталія Іванівна
Гирявенко, Наталья Ивановна
Hyriavenko, Nataliia Ivanivna
Сікора, Владислав Володимирович
Сикора, Владислав Владимирович
Sikora, Vladyslav Volodymyrovych
Keywords: інноваційні технології
инновационные технологии
innovative technologies
патологічна анатомія
патологическая анатомия
pathological anatomy
студенти-медики
студенты-медики
medical students
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Особливості використання інноваційних технологій на кафедрі патологічної анатомії [Текст] / А.М. Романюк, Л.І. Карпенко, Р.А. Москаленко [et al.] // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 62-63.
Abstract: Актуальність. Проблема підготовки висококваліфікованих лікарів-спеціалістів є актуальним питанням сьогодення. Традиційні методичні підходи до вищої медичної освіти не завжди відповідають загальноєвропейським вимогам та не створюють умов для всебічного професійного навчання студентів-медиків. Бурхливий розвиток онлайн та мультимедійних технологій створює підґрунтя для ремоделювання процесу навчання у вищих медичних закладах України. Модернізація системи вищої медичної освіти України сприяє підвищенню рівня самостійності студентів, скороченню аудиторних годин. У зв’язку з цим гостро постає проблема засвоєння навчального матеріалу та контролю рівня знань студентів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64555
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Romaniuk_Karpenko.pdf1.76 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.