Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66558
Title: Етнолiнгвiстика в США
Authors: Чмирков, С.М.
Помогайбо, Ю.В.
Keywords: етнолінгвістика
етнокультура
американська етнолінгвістика
этнолингвистика
этнокультура
американская этнолингвистика
ethnolinguistics
ethnoculture
American ethnolinguistics
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Чмирков, С.М. Етнолiнгвiстика в США [Текст] / С.М. Чмирков, Ю.В. Помогайбо // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 20 квітня 2017 р. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 56-58.
Abstract: Етнолінгвістика в США мала соціологічне забарвлення й перебувала під впливом американської етнографії, її формування відбувалося в межах американського неогумбольдтіанства й антрополінгвістики в 1-й чверті ХХ ст. У 2-й половині ХХ ст. упроваджується в етнолінгвістичні дослідження компонентний аналіз значень слів у зіставлюваних мовах (Ю.Найда,Ч.Фриз, представники Анн-Арборської школи тагмеміки, що зберегла етнолінгвістичну орієнтацію у вивченні амеріндських мов відповідно до культури й етносвідомості індіанців). Наприкiнцi вiсiмдесятих рокiв XX ст. етнолiнгвiстика в США фактично розпалась на декiлька окремих напрямкiв, а сам термiн уживався дуже рiдко.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66558
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ШІ)

Views
Other3
Germany1
United States18
Downloads
Other4
China1
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Chmyrkov.pdf687.89 kBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.