Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67058
Title: Застосування методу послідовних наближень для визначення перетину тіл обертання з просторовими кривими
Authors: Лазаренко, А.Д.
Keywords: тривимірні геометричні образи
трехмерные геометрические образы
three-dimensional geometric images
метод послідовних наближень
метод последовательных приближений
method of successive approximations
перетин геометричних образів
пересечение геометрических образов
section of geometric images
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Лазаренко, А.Д. Застосування методу послідовних наближень для визначення перетину тіл обертання з просторовими кривими [Текст] / А.Д. Лазаренко; наук. кер. І.В. Павленко // Перший крок у науку: матеріали ІX студентської конференції, м. Суми, 25 лютого 2018 р. / відп. за вип. С.М. Солодовніков. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 300-301.
Abstract: У роботі запропоновано принципово новий підхід у розв’язанні позиційних задач нарисної геометрії [3], який заснований на методі послідовних наближень і відрізняється простотою та можливістю простої чисельної реалізації у інженерному програмному забезпеченні. Точність цього методу контролюється на кожному ітераційному кроці геометричних побудов.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67058
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ЕлІТ)

Views
Other11
Germany1
France1
United States20
Downloads
Other2
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lazarenko_Zastosuvannia.pdf1.19 MBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.