Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67076
Title: Мовне тестування у вищій школі: завдання, проблеми, перспективи
Authors: Квасова, О.Г.
Keywords: мовне тестування
вища школа
языковое тестирование
высшая школа
language testing
high school
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Квасова, О.В. Мовне тестування у вищій школі: завдання, проблеми, перспективи [Текст] / О.В. Квасова // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 листопада 2017 р. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 44-46.
Abstract: Мовне тестування, яке вже давно знаходиться у центрі уваги освітян зарубіжжя, поступово займає все більш вагоме місце у системі викладання і оцінювання іноземних мов в Україні. Приєднання країни до Болонського процесу і запровадження кредитно-модульної системи вже призвели до докорінних змін у плануванні і організації навчального процесу. Особливої уваги вимагає і реформування системи оцінювання, яке має ураховувати різні види навчальної роботи студентів і наочно та прозоро демонструвати її успішність/неуспішність.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67076
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other5
Germany1
France2
United States18
Downloads
Other3
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kvasova_high_school.pdf1.54 MBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.