Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67463
Title: Спосіб отримання аміачної води та рідких добрив
Authors: Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych 
Skydanenko, Maksym Serhiiovych
Smyrnov, Vasyl Anatoliiovych
Marenok, Vitalii Mykhailovych
Варуха, Д.О.
Keywords: аміачна вода
аммиачная вода
ammonia water
азотні добрива
азотные удобрения
nitrogen fertilizer
теплообмінні пристрої
теплообменные устройства
heat exchangers
Issue Year: 2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 121362 U Україна, МПК (2006) C05C 3/00, C01C 1/00. Спосіб отримання аміачної води та рідких добрив / О.О. Ляпощенко, М.С. Скиданенко, В.А. Смирнов, В.М. Маренок, Д.О. Варуха (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a201705214; заявл. 29.05.2017; опубл. 11.12.2017, бюл. № 23.
Abstract: 1. Об'єкт корисної моделі: спосіб отримання аміачної води та рідких добрив. 2. Галузь застосування: сільське господарство та хімічна технологія, а саме при виробництві рідких азотних добрив. 3. Суть винаходу: аміачна вода з концентрацією не менше 25 % отримується на другому етапі, а саме в тарілчастій колоні, яка обладнана хвилястими тарілками провального типу та теплообмінними пристроями для відведення теплової енергії. Рідкі азотні добрива отримуються шляхом нейтралізації кислоти у реакторі змієвидного типу, рідкий аміак дроселюється та подається до сорочок реактора, де він випаровується охолоджуючи реакційний розчин, відводиться з верхньої частини сорочок та об'єднується у один потік, до якого за допомогою інжекторного пристрою приєднується газоподібний аміак з першого етапу поглинання аміаку і направляється в змішувач, до якого також направляється кислота для нейтралізації суміші, яка відбувається у ряді вертикальних труб з сорочками, послідовно з'єднаних калачами. Остання труба з'єднана з сепаратором, в якому відбувається відділення газоподібного аміаку, що не прореагував, від утвореного розплаву солі кислоти, яку нейтралізували, після чого газоподібний аміак направляється на другий етап отримання аміачної води, а рідкі добрива, у вигляді розплаву солі як готовий продукт направляється в складську ємність. 4. Технічний результат: вдосконалення технологічної схеми установки з метою одночасного отримання аміачної води високої концентрації та рідких добрив. Це можливо здійснити шляхом оптимізації технологічних параметрів проведення процесу розчинення газоподібного аміаку, встановлення більш технологічних масообмінних пристроїв та застосування додаткового обладнання для отримання добрив, що сприятиме інтенсифікації процесу абсорбційного поглинання аміаку, підвищенню питомої продуктивності установки та дозволить одночасно отримувати рідкі добрива.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67463
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other9
Germany1
France1
United Kingdom1
Downloads
Other2
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Liaposhchenko_otrymannia.pdf244.55 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.