Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67755
Title: Історія перекладу та перекладацької думки: Англія, Німеччина, Америка, Україна
Authors: Prokopenko, Antonina Vadymivna
Keywords: перекладацька діяльність
перекладознавство
історія перекладу
переводческая деятельность
переводоведение
история перевода
translation activities
translation studies
translation history
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Прокопенко, А.В. Історія перекладу та перекладацької думки: Англія, Німеччина, Америка, Україна [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 035 «Філологія» спец. 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)» денної форми навчання / А.В. Прокопенко. - Суми: СумДУ, 2018. - 87 с.
Abstract: Історія перекладу ознайомлює студентів у світлі сучасних наукових парадигм з основними фактами та напрямами розвитку багатовікової історії перекладу та історією розвитку науки про перекладознавство. У презентованих текстах лекцій подається теоретичний матеріал історії перекладу та перекладацької думки в Англії, Німеччині, Америці та Україні. Основний фокус уваги сконцентровано на творах, які перекладалися, на особистостях, які здійснювали переклади, і на теоретичних принципах перекладу, яких дотримувалися перекладачі.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67755
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other24
Downloads
Other895


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prokopenko_pereklad.pdf599.78 kBAdobe PDF895Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.