Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67767
Title: Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики
Authors: Прокопенко, Ольга Володимирівна
Прокопенко, Ольга Владимировна
Prokopenko, Olha Volodymyrivna
Сотник, Ірина Миколаївна
Сотник, Ирина Николаевна
Sotnyk, Iryna Mykolaivna
Петрушенко, Микола Миколайович
Петрушенко, Николай Николаевич
Petrushenko, Mykola Mykolaiovych
Школа, Вікторія Юріївна
Школа, Виктория Юрьевна
Shkola, Viktoriia Yuriivna
Домашенко, Марина Дмитрівна
Домашенко, Марина Дмитриевна
Domashenko, Maryna Dmytrivna
Шевченко, Ганна Миколаївна
Шевченко, Анна Николаевна
Shevchenko, Hanna Mykolaivna
Мареха, Ірина Сергіївна
Мареха, Ирина Сергеевна
Marekha, Iryna Serhiivna
Курбатова, Тетяна Олександрівна
Курбатова, Татьяна Александровна
Kurbatova, Tetiana Oleksandrivna
Щербаченко, Вікторія Олексіївна
Щербаченко, Виктория Алексеевна
Shcherbachenko, Viktoriia Oleksiivna
Омельяненко, Віталій Анатолійович
Омельяненко, Виталий Анатольевич
Omelianenko, Vitalii Anatoliiovych
Романюк, Ярославна Сергіївна
Романюк, Ярославна Сергеевна
Romaniuk, Yaroslavna Serhiivna
Новак, Ксенія Сергіївна
Новак, Ксения Сергеевна
Novak, Kseniia Serhiivna
Прокопенко М.О.
Макаренко Т.Ю.
Скорик В.В.
Keywords: альтернативна енергетика
інноваційний розвиток
механізм управління
національна економіка
стратегії розвитку
альтернативная энергетика
инновационное развитие
механизм управления
национальная экономика
стратегии развития
alternative energy
innovative development
control mechanism
National economy
development strategy
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. О.В. Прокопенко. - Суми: СумДУ, 2017. - 281 с.
Abstract: Досліджено тенденції в сфері альтернативної енергетики як важливого фактора економічного розвитку національної економіки. Виконано теоретико-методологічне обґрунтування системи методів та інструментів організаційно-економічного управління інноваційним розвитком на основі альтернативних джерел енергії на загальнодержавному, регіональному рівнях і рівні окремих суб'єктів господарювання. Розроблено і обґрунтовано теоретико-методологічних засади та методичні підходи до формування механізму інноваційного розвитку на основі альтернативних джерел енергії. Теоретичні положення звіту доведені до рівня конкретних методик. Результати дослідження можуть використовуватись у практичній діяльності органів державої влади та місцевого самоврядування, підприємств різних галузей та форм власності. Проведений аналіз напрямів екологізації технологій який показав, що найбільш ефективною є концепція ресурсоефективного і чистого виробництва (РЕЧВ). Ключова ідея даної концепції полягає в тому, що промислові процеси і функції мають бути поліпшені так щоб не лише знизити кількість відходів і зменшити забруднення середовища, а й зберегти та (або) отримати додатковий дохід шляхом збереження ресурсів. Визначено необхідність перегляду основних векторів розвитку вітчизняного енергетичного сектору, де одним із головних напрямів повинна стати розбудова ВЕ, яка зможе гарантувати економічні, соціальні та екологічні вигоди у довгостроковій перспективі для української держави. Оскільки сьогодні розвиток ВЕ неможливий без активної участі держави, зусилля уряду, передусім, повинні бути сфокусовані на розробленні та впровадженні дієвих економічних механізмів, спрямованих на заохочення генерації/споживання енергії з ВДЕ. Встановлено, що для вирішення проблеми забезпечення національної безпеки України докорінна перебудова у енергетичному секторі України на основі запровадження екоінновацій є одним з нагальних та пріоритетних питань. Активізація інноваційного процесу у цій галузі на основі переробки відходів рослинництва та деревообробної промисловості та виробництва на їх основі паливних брикетів та пелетів сприятиме зменшенню екодеструктивного навантаження на навколишнє природне середовище та забезпеченню вітчизняних споживачів енергетичними ресурсами високої якості. Отримані результати дозволяють у подальшому перейти до формування наскрізної системи управління у сфері енергетики з урахуванням соціально-економічної мотивації екологізації усіх галузей національної економіки та прогнозів змін економічної та енергетичної безпеки на державному та регіональному рівнях.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67767
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other5
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prokopenko_1338.pdf3.22 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.