Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68078
Title: Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів
Keywords: позааудиторна робота
внеаудиторная работа
extra-curricular work
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів [Електронний ресурс]: матеріали IX наук.-метод. конф., м. Суми, 17 – 18 травня 2018 р. / відп. за вип. Л.В. Однодворець; за заг. ред. І.Ю. Проценко. - Суми: СумДУ, 2018. - 88 с.
Abstract: У збірнику представлені тези доповідей на IX Науково-методичній конференції "Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів", в яких розглянуті питання, що стосуються методики викладання навчальних дисциплін, психолого-педагогічних аспектів і методів удосконалення позааудиторної роботи, методів контролю успішності, проведення практики та організації дистанційного навчання, науково-дослідницької і самостійної роботи студентів. Учасниками конференції обговорюються методичні та психолого-педагогічні проблеми вищої школи на сучасному етапі.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68078
Type: Book
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Views
Other22
Downloads
Other68


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Odnodvorets_materialy_2018.pdf1.15 MBAdobe PDF68Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.