Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69414
Title: Взаємозв'язок ступеня недостатності імунітету і змін рівнів ANA у хворих на хронічний вірусний гепатит С, що перебувають на противірусній терапії
Authors: Chemych, Mykola Dmytrovych
Lishnevska, Anastasiia Hennadiivna
Keywords: гепатит С
hepatitis C
імунітет
имунитет
immunity
Issue Year: 2018
Publisher: Укрмедкнига
Citation: Чемич, М.Д. Взаємозв'язок ступеня недостатності імунітету і змін рівнів ANA у хворих на хронічний вірусний гепатит С, що перебувають на противірусній терапії [Текст] / М.Д. Чемич, А.Г. Лішневська // Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста: Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів", м. Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. - С. 114-116.
Abstract: Наукові дослідження щодо питань патогенезу хронічного гепатиту С довели, що дисфункція імунного статусу організму зумовлює тривалу персистенцію збудника цієї інфекції та призводить до хронізації захворювання. Тому з'ясування порушень імунної системи у хворих на гепатит С і встановлення зв'язків між ними є важливою складовою оптимізації сучасного лікування та реабілітації.
Научные исследования по вопросам патогенеза хронического гепатита С доказали, что дисфункция иммунной системы организма приводит к длительной персистенции возбудителя этой инфекции и к хронизации заболевания. Поэтому выяснение нарушений иммунной системы у больных гепатитом С и установления связей между ними является важной составляющей оптимизации современного лечения и реабилитации.
Scientific studies on the pathogenesis of chronic hepatitis C have proved that the dysfunction of the body's immune system leads to a long persistence of the pathogen of this infection and to chronic disease. Therefore, the elucidation of disorders of the immune system in patients with hepatitis C and the establishment of links between them is an important component of the optimization of modern treatment and rehabilitation.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69414
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other11
Downloads
Other6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
лишневська черновцы.pdf6.53 MBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.