Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39333
Title: Некласичний підхід до моделювання деформування оболонок з підкріпленими отворами
Authors: Сторожук, Є.А.
Keywords: деформації оболонок
деформации оболочек
deformation shells
нелінійні рівняння
нелинейные уравнения
nonlinear equations
напружено-деформований стан
напряженно-деформированное состояние
stress-strain state
Issue Year: 2014
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Сторожук, Є.А. Некласичний підхід до моделювання деформування оболонок з підкріпленими отворами [Текст] / Є.А. Сторожук // Інформатика, математика, автоматика: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 21-26 квітня 2014 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми: СумДУ, 2014. — С. 141.
Abstract: При традиційному підході оболонка з підкріпленими отворами розглядається як конструкція, що складається із власне оболонки і підкріплювальних одновимірних тонких стержнів. Напружено-деформований стан (НДС) кожного з цих елементів визначається рівняннями відповідної прикладної теорії і має свої особливості. Тому при побудові теорії, яка описує НДС оболонок з підкріпленими отворами, виникають труднощі, пов’язані з необхідністю врахування сумісної роботи елементів різної мірності і задоволення умов контакту.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39333
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other5
Canada1
Germany4
France1
United Kingdom1
Russia1
Ukraine3
Downloads
China2
Germany2
Ukraine4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Storozhuk_stress-strain state.pdf158.88 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.