Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47911
Title: Статистичні методи розрахунку рівня рентабельності
Authors: Криничний, А.В.
Keywords: рентабельність виробництва
рентабельность производства
production profitability
аналіз прибутку
анализ прибыли
analysis of profit
Issue Year: 2016
Publisher: Cумський державний університет
Citation: Криничний, А.В. Статистичні методи розрахунку рівня рентабельності [Текст] / А.В. Криничний; наук. кер. І.І. Козлова // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 18-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 266.
Abstract: У часи ринкових відносин виключно велику роль відіграє аналіз прибутковості і рентабельності виробництва. Аналіз рентабельності допомагає отримати максимальне число ключових складових, які дають реальну і найбільш повну картину фінансового становища підприємства, його прибутковість або збитковість, змін в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. Це пояснює часте використання методів фінансового аналізу при складанні фінансових звітів підприємств для прийняття рішень по оптимізації виробничих потужностей.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47911
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Canada1
China6
Germany3
France1
United Kingdom2
Turkey1
Ukraine2
United States2
Downloads
China1
Germany3
Thailand1
Ukraine2
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Krynychnyi_rentabelnist.pdf451.47 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.