Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68761
Title: Environmental performance and institutions quality: evidence from developed and developing countries
Other Titles: Результативність екологічної політики та якість державного управління: досвід країн з розвиненою та транзитивною економікою
Authors: Dkhili, H.
Keywords: панельні дані
розвиток
індекс екологічної ефективності
державні інститути
GMM модель
панельные данные
развитие
индекс экологической эффективности
государственные институты
Developed countries
Developing countries
Environmental performance
Institutional quality
GMM estimator
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: Dkhili, H. Environmental performance and institutions quality: evidence from developed and developing countries [Текст] / H. Dkhili // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 3. - С. 333-344. - DOI 10.21272/mmi.2018.3-30.
Abstract: Стаття присвячена вивченню питань взаємозв’язку індексу результативності екологічної політики держави та індексу якості державного управління. Проведене дослідження будується на основі аналізу результатів розробленої автором економетричної моделі, яка включає макроекономічні та інституційні змінні у вибірці з 187 країн за період 2002-2015 рр. У статті на основі проведеного теоретичного аналізу систематизовано світовий науковий доробок щодо інструментарію оцінювання зв’язку між результативністю державної політики у сфері охорони навколишнього середовища та інституційного забезпечення економічного розвитку. Масив статистичної інформації було сформовано для 48 розвинутих країн та 139 країн, що розвиваються. Для аналізу панельних даних було використано узагальнений метод моментів (Generalized Method of Moments), запропонований Ареллано и Бовер (1995р.). Емпіричні результати дослідження підтвердили, що зростання реального валового внутрішнього продукту на душу населення країни позитивно впливає на результативність екологічної політики держави та якість державного управління. Критеріям оцінки якості державного управління було обрано показники "The Worldwide Government Indicators", що характеризують рівень корупції, регуляторну політику, верховенство права, ефективність роботи уряду та інші. Автором доведено позитивний вплив якості функціонування державних інститутів на підвищення рівня ефективності екологічної політики в розвинутих країнах. Отримані результати мають практичне значення для країн, що розвиваються, оскільки для даної вибірки країн всі змінні якості державного управління знизили рівень ефективності екологічної політики держави, за винятком індикатора ефективності роботи уряду, який мав позитивний і статистично значимий вплив.
This paper summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on the issue of the environmental performance and institutions quality. The main purpose of the research is an econometric model which incorporates macroeconomic and institutional variables in a sample of 187 countries observed during the period 2002-2015. Systematization literary sources and approaches for solving the problem of the difference of institutions quality and values of environment performance index. Methodological tools of the research methods were 14 years of research contain 48 developed countries and 139 developing countries. We used dynamic panel data models and especially the system Generalized Method of Moment (GMM) estimator of Arellano and Bover (1995). The research empirically confirms and theoretically proves that the level of growth proxied by the GDPG exerts a positive effect on the level of the environmental performance and institutional quality, (represented by control of corruption, regulatory quality, government effectiveness and rule of law and act), are significantly on the environment performance for the whole sample. Then, we prove that a good institutions quality enhance a significantly environment performance for developed countries. The results of the research can be useful for developing countries indicate that all variables reflected institution qualities decreased the environmental performance except for the government effectiveness which exerts a positive and significant effect.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68761
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other1
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Dkhili_environmental_performance.pdf534.9 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.