Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71013
Title: Scenario management of cascade wood use: comparison of social and economic indicators
Other Titles: Сценарний менеджмент каскадного використання лісових ресурсів: порівняння економічних та соціальних індикаторів
Authors: Babuka, R.
Sujova, A.
Kupcak, V.
Keywords: wood flow
value from wood
revenues
added value
employment
рух деревини
вартість деревини
дохід
додана вартість
зайнятість
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: Babuka, R. Scenario management of cascade wood use: comparison of social and economic indicators [Текст] / R. Babuka, A. Sujova, V. Kupcak // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 4. - С. 73-85. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-07.
Abstract: The innovation of wood-processing technology significantly improves the material conversion of wood into primary processing products. However, the total value of the processed wood in the outputs of the primary processing depends on both the total volume and the wood flow structure in the cascade of manufacturing. The paper is focused on modelling and comparison of different scenarios by identifying the current flow of timber and links in the cascade of processing in the Czech Republic to the development of selected social and economic indicators. In the analysis, three different scenarios were used. The first scenario took into account only the potential for export absorption to current processing capacities. The second scenario was based on the first, adding parameters for the increase of technological efficiency, and the third scenario beyond the first took account of the capacity increase by investing in the sawn wood and pulp production segment. The results showed that to achieve a balanced value creation and societal effects in the form of high or qualified employment and maximize contributions to the social system, it is necessary to create conditions for the allocation of timber for export. At the same time, it is necessary to optimize the structure of production so that the flow has been as large as possible in the cascade and at the same time it has been able to absorb the impacts from the temporary or changing conditions of the available raw wood volume and structure. Appropriate option, therefore, appears to be a compromise between scenarios number 2 and 3. Thus, to strengthen the (technologically or logistically) stability of the existing capacities and to supplement them with the appropriate structure of several new investments in the production of timber and wood-based panels' production.
Інноваційні технології деревообробки підвищують якість та ефективність обробки деревини як первинного ресурсу. При цьому автори зазначають, що якість та вартість обробленої деревини на виході залежить від обсягу та структури потоку деревини при каскадному типі виробництва. Метою даної статті є моделювання та порівняння різних сценаріїв побудови потокового типу виробництва з використанням каскадного підходу обробки деревини в Чехії з урахуванням соціальних та економічних показників. У рамках даного дослідження авторами було перевірено три сценарії побудови потокового типу виробництва з урахуванням соціальних та економічних показників: кількість робітників, соціальні та страхові внески (у т.ч. на 1 м3), додана вартість (у т.ч. на 1 м3), податок на прибуток (у т.ч. на 1 м3), обсяг продажів на 1 м3, обсяг продажів на одного працюючого. Перший сценарій враховує експортний потенціал наявних потужностей каскадної переробки деревини. Другий сценарій базується на першому та враховує параметри підвищення технологічної ефективності, третій – також базується на першому сценарії та враховує потенціал підвищення ефективності за рахунок залучення додаткових інвестицій в сегмент виробництва пиломатеріалів та целюлози. Результати дослідження показали, що для збалансування соціальних та економічних параметрів (створення нових робочих місць, підвищення попиту на висококваліфіковані кадри, підвищення заробітної плати, тощо) необхідним є створення відповідних умов для збільшення експортного потенціалу деревини. У той же час, доцільним є оптимізація структури виробництва шляхом максимізації потоку виробництва при каскадному типі обробки деревини, з урахуванням можливих змін обсягів та структури наявної деревини. Так, згідно отриманих результатів найбільш привабливими сценаріями є другий та третій. Таким чином, для підвищення технологічної та економічної ефективності наявних потужностей деревообробної галузі у Чехії необхідним є залучення додаткових інвестиційних ресурсів у виробництво виробів з деревини та дерев'яних панелей
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71013
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
А59-04-2018_Sujova.pdf627.55 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.