Додаток 1 – Терміни архівування творів та терміни контролю архівування і самоархівування творів у репозитарії eSSUIR


Типи творів
Підрозділи та особи, що надають твори для архівування Підрозділи, що контролюють архівування та самоархівування творів
Редакції наукових журналів Видавництво СумДУ НДЧ НТСА ВІРД та редакції газет СумДУ ЦНТЕІ Спец. вчені ради Депозитори структурних підрозділів Відділ доктор. та аспірант. ЦНТЕІ РВВ Інститути (факультети), коледжі, технікуми
1 Наукові та науково-методичні
1.1 Статті прот. місяця після публік. прот. місяця після публік. при підвед. підсумків кал. року
1.2 Тези доповідей конференцій прот. місяця після публік. прот. місяця після провед. при підвед. підсумків кал. року
1.3 Автореферати за 30 днів до захисту прот. міс. після захисту
1.4 Дисертації за 10 днів до захисту прот. міс. після захисту
1.5 Монографії прот. місяця після публік. при підвед. підсумків кал. року
1.6 Охоронні документи прот. місяця після отрим. при підвед. підсумків кал. року
1.7 Звіти з наукових досліджень прот. місяця після затв. при підвед. підсумків кал. року
1.8 Конкурсні роботи студентів прот. місяця після конкурсу при підвед. підсумків кал. року
2 Навчальні
2.1 Підручники прот. місяця після публік. при підвед. підсумків кал. року
2.2 Навчальні посібники прот. місяця після публік. при підвед. підсумків кал. року
2.3 Кваліфікаційні випускні роботи студентів не обмежено у часі при підвед. підсумків кал. року
3 Інформаційно-рекламні
3.1 Книги прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*
3.2 Газети прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*
3.3 Статті прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*
3.4 Брошури прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*