Recent Submissions

Обґрунтування закономірностей розвитку теорії еколого-економічної безпеки національної економіки [Article]
Аміачна парокомпресійна установка. Розробити та модернізувати апарат повітряного охолодження [Masters thesis]
Electronic and Magnetic Properties of the Solid Solution Cr: ZnSeTe with the Cationic Vacancy [Article]
Power-Optimized Information Systems for Mobile Robotics in Physical Processes [Article]
Crystal Silicon Photoconductivity with Amorphous Inclusions [Article]
Zinc Oxide Poly Crystals Heterojunction and Infrared- Blind UV-Photodetector [Article]
SIMS Analysis of Copper-Nickel Thin Films Alloys [Article]
Effect of Electron-Phonon Interaction on the Resistivity of Metal Films as Sensor Electronics Elements [Article]
Phase Transitions and Structural Peculiarities of Divalent Nitrates [Article]
Calculations of Refractive Index Using Optical Band Gap: TiO2 Spray Pyrolysis Thin Films [Article]
Шляхи удосконалення системи управління підприємством у сфері оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом (на прикладі ТОВ «ПЕТРОЛ ЮКРЕЙН») [Masters thesis]
Absorption and Transmission of Macroporous Silicon and Nanowires [Article]
«Особливості управління проектами будівельної сфери (на прикладі ТОВ «ВОДЯНЕ БУДІВНИЦТВО») [Masters thesis]
Investigation of the Influence of Technological Factors on High-Voltage p0–n0 Junctions Based on GaAs [Article]
Critical Values Determination of Parameters of Fixed Electron Flows System in the Processing of Oxide Coatings on Extended Optical Elements [Article]
Influence of Accumulation of Impurity Atoms Ni and Fe on the Electrophysical Properties of Si Single Crystals [Article]
Mechanical Properties of Pb–Sn–Ba Grid Alloys for Lead-Acid Batteries Produced by Melt Spinning Technology [Article]
A Spiral Wire_coil Wideband Metasurface Absorber with Ultrathin and Flexible Feature for Microwave Applications [Article]
High-Gain Microstrip Patch Antenna with a Circular Slot for WiGig Applications in the V - Band [Article]
Banking marketing development trends in the context of digitalization [Article]
Company strategic development in the context of ensuring its financial security [Article]
Ректифікаційна установка виділення бензолу і толуолу. Розробити та модернізувати випарник бензолу [Masters thesis]
Патоморфологічна характеристика біомінералізації при злоякісних пухлинах яєчників [PhD Thesis]
Особливості сімейного туберкульозу в умовах Сумської області [PhD Thesis]
Особливості фразеологічних одиниць у медійному просторі (на основі американських серіалів) [Article]
Формування вимог до діяльності страховиків та їх вплив на систему захисту прав споживачів: досвід ЄС [Conference Papers]
Практика суду ЄС у сфері регулювання фінансових послуг та її значення для захисту прав споживачів [Conference Papers]
Порядок інформування учасників пенсійних схем установами професійного пенсійного забезпечення у відповідності до вимог законодавства ЄС [Conference Papers]
Поняття та сутність банківської діяльності в умовах євроінтеграції України [Conference Papers]
Структурно-семантичний аспект неймінгу (на матеріалі англомовних брендів взуття) [Article]
Державно-правове регулювання обігу віртуальних активів в Україні: адаптація до європейських стандартів [Conference Papers]
CBDC як вид фінансового моніторингу [Conference Papers]
Про розвиток фінансових послуг страхових компаній у сфері транспорту [Conference Papers]
Новації контролю за захистом прав споживачів фінансових послуг [Conference Papers]
Військовий і бухгалтер (до біографії Левка Бондарчука) [Conference Papers]
The improvement of the assessment of digital transformations in socioeconomic systems using AI [Article]
Тренування робочої пам’яті майбутніх перекладачів [Article]
Wordplay in wartime Twitter communication: a case study of Ukrainian politicians’ humorous Tweets [Article]
Посилення нагляду за небанківськими фінансовими установами в Україні [Conference Papers]
До питання про законність комісії за обслуговування кредиту як умови договору споживчого кредитування [Conference Papers]
Деякі проблеми імплементації актів права Європейського Союзу у сфері платіжних послуг у законодавство України: шляхи вирішення [Conference Papers]
Вимоги до реклами фінансових послуг як складова захисту прав споживачів фінансових послуг у ЄС [Conference Papers]
Формування банківської стратегії для забезпечення фінансових послуг в умовах воєнного стану [Conference Papers]
Інститут захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні: проблемні аспекти [Conference Papers]
Актуальні питання фінансово-правового регулювання криптовалюти у зв’язку із набуттям Україною статусу кандидата на членство у ЄС [Conference Papers]
Актуальні питання адаптації законодавства про фінансову відповідальність надавачів фінансових послуг у зв'язку із набуттям Україною статусу кандидата на членство у ЄС [Conference Papers]
Про посилення контролю дотримання підстав надання окремих фінансових виплат [Conference Papers]
Роль Національного банку України у захисті прав споживачів фінансових послуг [Conference Papers]
Розвиток ринку фінансових послуг в умовах глобалізації [Conference Papers]
Децентралізація публічної влади: особливості реалізації у Великобританії та Іспанії [Article]