Recent Submissions

Features of foreign trade in goods and services in Ukraine [Conference Papers]
Інструментарій реалізації продуктів в умовах цифровізації бізнесу (на прикладі підприємства ТОВ "Гранд-торг") [Masters thesis]
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банку [Masters thesis]
Дослідження впливу проблемних кредитів на фінансову стійкість та рентабельність банківської системи України [Masters thesis]
Покращення системи мотивації персоналу органів місцевого самоврядування (на прикладі Управління з питань праці Сумської міської ради) [Masters thesis]
Електронне урядування, як елемент забезпечення виконання соціальних функцій державою (на прикладі відділу звернень громадян управління документообігу та публічної політики департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради) [Masters thesis]
Управління індивідуальним кредитним ризиком в сучасних умовах [Masters thesis]
Облігації внутрішньої державної позики як інструмент монетарної політики Національного банку України [Masters thesis]
Управління міграційними процесами на міждержавному рівні [Masters thesis]
Розвиток фінансових технологій в Україні [Masters thesis]
Удосконалення політики соціального захисту осіб з інвалідністю (на прикладі управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради) [Masters thesis]
Особливості державного регулювання стратегічних галузей промисловості [Masters thesis]
Управління ризиками електронного банкінгу [Masters thesis]
Гендерна політика в системі державного управління [Masters thesis]
Удосконалення системи документаційного забезпечення в організації (на прикладі Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради) [Masters thesis]
Управління проблемними активами банківського сектору України [Masters thesis]
Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України [Masters thesis]
Удосконалення системи державного регулювання експортно-імпортних операцій в сучасних умовах [Masters thesis]
Управління борговою стійкістю держави [Masters thesis]
Управління депозитною політикою банку [Masters thesis]
«Зелена» енергетика як провідна ланка «зеленої» економіки: досвід ЄС [Monograph]
The influence of new post-pandemic world standards on the development of the tourist industry [Article]
Crisis management in the context of the COVID-19 pandemic [Conference Papers]
Транспарентність публічних, корпоративних та особистих фінансів як засіб забезпечення фінансової безпеки держави [Masters thesis]
Продовольча безпека у світі: поточний стан [Article]
Формування економічної стратегії у підприємницькій діяльності [Masters thesis]
Розроблення комплексу заходів із удосконалення маркетингової товарної політики підприємства [Masters thesis]
Електронне урядування в системі казначейського обслуговування бюджетних коштів (на прикладі Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області) [Masters thesis]
Проблеми і перспективи розвитку міжнародного туризму в умовах COVID-191 [Article]
Соціально-психологічні методи управління на підприємстві (на прикладі Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області) [Masters thesis]
Особливості удосконалення організаційно-правових форм діяльності депутатів місцевих рад (на прикладі Сумської міської ради) [Masters thesis]
Розробка маркетингової комунікаційної стратегії для підприємств аграрної сфери на прикладі ПСП «Діана» [Masters thesis]
Механізми управління розвитком сервісів державної служби [Masters thesis]
Організація роботи органів управління освітою на місцевому рівні (на прикладі Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації) [Masters thesis]
Management of organisation in conditions of uncertainty [Conference Papers]
Regional economic security and te fight against corruption [Conference Papers]
Удосконалення організаційно-правових інститутів місцевого самоврядування в Україні [Masters thesis]
Транспарентність публічних, корпоративних та особистих фінансів як засіб забезпечення фінансової безпеки держави [Masters thesis]
Моделювання причинно-наслідкових зв’язків між тіньовою економікою та соціально-економічними процесами [Masters thesis]
Impacts of global climate change on the agrarian business in Ukraine [Conference Papers]
Bridging the financial and academic gap in key Sustainable Development Goal(s): comprehensive bibliometric analysis [Monograph]
Розробка напрямів удосконалення закупівельної діяльності компанії [Masters thesis]
Digital marketing tools in brand promotion [Conference Papers]
Розроблення стратегії розвитку закладу охорони здоров’я (на прикладі КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР) [Masters thesis]
Greening of private and corporate investments [Conference Papers]
Роль публічного управління у підвищенні конкурентоспроможності регіону (на прикладі Сумської області) [Masters thesis]
Disruptive technologies for green economy formation in conditions of the Fourth industrial revolution: the EU experience [Monograph]
Організація проєктної діяльності в сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Сумської міської територіальної громади) [Masters thesis]
Формування механізмів антикризового управління на місцевому рівні [Masters thesis]
Формування іміджу органу місцевого самоврядування (на прикладі Сумської міської ради) [Masters thesis]