Recent Submissions

Протидія корупції в умовах воєнного стану: аналіз проблем та можливостей. [Article]
Забезпечення прав та свобод людини в діяльності Служби безпеки України: аналіз стандартів міжнародного права [Conference Papers]
Ефективність роботи Служби безпеки України в контексті національної безпеки [Conference Papers]
IP-суд в Україні: принципи діяльності, завдання та компетенція [Conference Papers]
«Почуваю себе українцем...»: жанрово-тематичні маркери творчості Василя Вишиваного [Article]
Websites of English- language nonfiction publications as multimodal texts: linguistic and translational aspects [Article]
Аналіз енергоефективності функціонування систем енергозабезпечення будівлі гуртожитку Машинобудівного коледжу СумДУ та розроблення заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Підвищення енергоефективності функціонування водяної станції Лепехівського водозабору м. Суми [Bachelous Paper]
Підвищення енергоефективності функціонування систем енергозабезпечення будівлі Хотинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі поліклініки КНП «КЛ святого Пантелеймона» СМР та розроблення заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Можливості грантових інструментів ЄС програмного періоду 2021-2027 для професійного зростання українських громадян [Article]
Aнaлiз енеpгoефективнocтi функцioнувaння cиcтем енеpгoзaбезпечення цеху № 4 AТ «CМНВO-Iнжинipинг» тa poзpoблення зaхoдiв з енеpгoзбеpеження [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі басейну СумДУ та розроблення можливих енергозбережних заходів [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі інфекційного корпусу КНП «КЛ святого Пантелеймона» СМР та розроблення заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства [Conference Papers]
Зміни нормативно-правового регулювання відносин зайнятості та працевлаштування населення України в умовах воєнного стану [Conference Papers]
Гендерна рівність в трудових відносинах [Conference Papers]
Роль Європейського Суду з прав людини у справах про банкрутство [Conference Papers]
Healthy economy: European values for Ukraine [Textbook]
Нові надходження літератури : інформаційний список, березень-квітень 2024 р. [Lists]
Сучасна наука та вища освіта : інформаційний список, червень 2024 р. [Lists]
Сучасна наука та вища освіта : інформаційний список, травень 2024 р. [Lists]
Особливості укладення заповіту подружжя [Conference Papers]
Роль ООН в системі нового світового порядку [Conference Papers]
Законодавче стимулювання виробників альтернативних джерел енергії. Національний та міжнародний досвід [Conference Papers]
Проблеми та перспективи реформування Ради Безпеки ООН [Conference Papers]
Україна–НАТО: проблеми та перспективи співпраці в умовах російсько-української війни [Conference Papers]
Роль міжнародних судових інституцій у встановлені військових злочинів та притягнення винних до відповідальності в умовах сучасних збройних конфліктів [Conference Papers]
Шляхи реалізації міжнародних стандартів в діяльності митної служби України [Conference Papers]
Заперечення збройної агресії в антидержавницькому дискурсі соціальних мереж [Article]
Специфіка справ Європейського Суду з прав людини щодо заборони дискримінації [Conference Papers]
Оказіоналізми в жанрі антиутопії: перекладацький аспект [Article]
The lexeme "harmony" in English: dictionary definitions’ analysis [Article]
Linguistic means of speech manipulation in modern English-language foreign policy media discourse: synergistic approach [Article]
Роль міжнародного права у підтримці загального миру та безпеки [Conference Papers]
Дві варіації на тему собору Святого Юрія у Львові (О. Новаківський – І. Калинець – М. Сосенко) [Article]
Integration of health-preserving technologies in English language lessons at general secondary education institutions [Article]
Реалізація права на справедливий судовий розгляд в Україні в умовах воєнного стану [Conference Papers]
Становище жінки за кодексами законів Давньої Месопотамії [Conference Papers]
Linguo-axiological characteristics of politico-diplomatic speeches [Article]
Прагмалінгвальні засоби впливу на аудиторію в масмедіа [Article]
Semiotics of product labeling [Article]
Bridging professional development with career guidance in EFL online course [Article]
Теоретичні засади інституційних стратегій розвитку культури та соціокультурної діяльності в контексті ідеї сталого миру [Article]
Застосування інноваційної технології віртуальна реальність як засіб психологічної мотивації комунікативних навичок студентів під час навчання [Article]
США та проблема створення Ліги Націй, 1917–1918 рр. [Conference Papers]
Управління маркетинговою діяльністю підприємства [Bachelous Paper]
Еволюція перекладацьких стратегій: аналіз історичних та сучасних перекладів назв романів британської англомовної літератури [Article]
Загальнотеоретичний аналіз поняття «Національна безпека України» як системної категорії [Conference Papers]
Радянські урядові постанови про завершення суцільної електрифікації сільської місцевості (перш. пол. 1960-х рр.) [Conference Papers]