Recent Submissions

Аналіз економічної ефективності підприємств водопостачання [Bachelous Paper]
Оцінка інвестиційної привабливості агрофірми [Bachelous Paper]
Формування та оцінювання високопродуктивних науково-освітніх команд (на прикладі СумДУ) [Bachelous Paper]
Розрахунок системи електропостачання споживачів населеного пункту проводами марки СІП [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності кредитної політики банку [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу та маршрутної технології виготовлення рами квадрокоптера [Bachelous Paper]
Archives and politics in Ukraine of the XX-XXI centuries [Article]
Екологічний менеджмент в системі відновлюваної енергетики при забезпеченні тепло- та електро- постачання населених пунктів України [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів обладнання та режимів роботи електричних мереж і аналіз технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу та технології отримання композитної пластини для легкого бронезахисту [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, маршрутної технології виготовлення та термічної обробки деталі "вал насосу" [Bachelous Paper]
Совершенствование системы мотивации персонала организации (на примере ООО "Safe Life") [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, розробка технологічного процесу виготовлення і зміцнення деталі "ніж апарату подрібнення рослинних проб" [Bachelous Paper]
Оцінки рівня економічної безпеки підприємства (на прикладі ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен") [Bachelous Paper]
Облік і аудит виробничих запасів [Bachelous Paper]
Аналіз та контроль беззбитковості діяльності підприємства. [Bachelous Paper]
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства [Bachelous Paper]
Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Masters thesis]
Розроблення стратегії підприємства агропромислової галузі (на прикладі ТОВ "АФ Лан") [Bachelous Paper]
Методичні засади ціноутворення на підприємстві [Bachelous Paper]
Аутсорсинг та консалтинг як інструменти оптимізації обліку та аналізу на підприємстві. [Masters thesis]
Облік та контроль розрахунків із покупцями та замовниками. [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів обладнання та режимів роботи електричних мереж і аналіз методiв розрахунку складових втрат електроенергiї в електричних мережах [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів обладнання та режимів роботи електричних мереж і аналіз методiв розрахунку складових втрат електроенергiї в електричних мережах [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, розробка технологічного процесу виготовлення і зміцнення деталі "вал подрібнювача рослинних проб" [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, маршрутної технології виготовлення та термічної обробки деталі "плашка різьбонарізна" [Bachelous Paper]
Екологічний контролінг в системі менеджменту підприємства хімічної галузі (на прикладі ТОВ "Неохім В") [Bachelous Paper]
Розробка біополімер-апатитних композитних матеріалів з імобілізованими в їх структуру іонами металів [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, маршрутної технології виготовлення заготовки і термічної обробки деталі "напівмуфта компресора" [Bachelous Paper]
Облік і контроль сільськогосподарських підприємств [Bachelous Paper]
Організація та управління експортною діяльністю (на прикладі ТОВ "Діамант-Агро") [Bachelous Paper]
Облік транспортних витрат на підприємствах торгівлі [Bachelous Paper]
Система організації та нормування праці на підприємстві [Bachelous Paper]
Комплексний фінансовий аналіз підприємтва [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів обладнання і режимів роботи електричних систем та аналіз організаційних заходів щодо зниження втрат електроенергії [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, маршрутної технології виготовлення деталі та технологічного процесу зміцнення деталі "вал-шестерня" [Bachelous Paper]
Вибір параметрів обладнання і режимів роботи електричних мереж та розрахунок зони захисту блискавковідводів ВРП [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрiв обладнання та режимiв роботи електричних мереж i аналiз методiв розрахунку складових втрат електроенергiї [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів обладнання та режимів роботи електричних мереж і аналіз структури втрат електричної енергії в електричних мережах [Bachelous Paper]
Рoзрахунoк режимiв рoбoти електричних мереж i блискавкoзахисту електричнoї пiдстанцiї [Bachelous Paper]
Методичні підходи до моделювання та аналізу виробничої діяльності підприємства [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів, режимів і обладнання електричних систем і аналіз втрат в районних електричних мережах і заходів щодо їх зменшення [Bachelous Paper]
Аналіз і оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства [Bachelous Paper]
Аналіз фінансової стійкості підприємства (на прикладі страхової компаніїї  ПАТ «МетЛайф») [Bachelous Paper]
Особливості управління персоналом комерційного банку (на прикладі ПАТ «Укргазбанк») [Bachelous Paper]
Удосконалення системи управління персоналом (на прикладі ТОВ "Авіс-Україна") [Bachelous Paper]
Introduction of breakthrough innovations as a significant factor of forming a highly competitive company's position [Monograph]
Вибір матеріалу, маршрутної технології виготовлення та технологічного процесу зміцнення деталі «шестірня» [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, маршрутної технології виготовлення заготовки і термічної обробки вал-шестірні циліндричного редуктора [Bachelous Paper]
Вибір матеріалу, маршрутної технології виготовлення та термічної обробки деталі "матриця" [Bachelous Paper]