Recent Submissions

Спосіб визначення поверхневого натягу слини [Patent]
Розвиток базового рівня фінансової системи України в умовах глобалізації [Article]
IT companies taxation development paths: Ukraine vs India experiences [Conference Papers]
Фінансова безпека місцевих бюджетів в Україні [Conference Papers]
Розробка та дослідження характеристик активного аналогового фільтра [Bachelous Paper]
Датчики сили та тиску на основі плівкових матеріалів [Bachelous Paper]
Оптимальне за динамічністю керування системою з розподіленими параметрами [Bachelous Paper]
International investment activity [Schoolbook]
Пристрій для визначення відносної в'язкості ротової рідини [Patent]
Авторські права на музичні твори [Conference Papers]
Проблемні аспекти охорони й захисту права інтелектуальної власності в мережі інтернет [Conference Papers]
Деякі аспекти захисту авторського права України в порівнянні з законодавством Європейського Союзу [Conference Papers]
Особливості кваліфікації діянь, вчинених суддею, передбачених ст. 368 Кримінального кодексу України [Conference Papers]
Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів [Conference Papers]
Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство [Conference Papers]
Кримінологічна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (згвалтування) [Conference Papers]
Окремі соціальні чинники криміналізації контрабанди товарів комерційного призначення [Conference Papers]
Тензо- та термометричні властивості гетерогенних плівок тугоплавких металів [Bachelous Paper]
Тенденції злочинності неповнолітніх [Conference Papers]
Оптичні властивості плівок багатокомпонентних сполук [Bachelous Paper]
Реалізація кібербезпеки та шляхи її вдосконалення в Україні [Conference Papers]
Правова характеристика жіночої злочинності як складової частини загальної злочинності [Conference Papers]
Корупція в оборонно-промисловому комплексі України: сучасний стан [Conference Papers]
Інструментарій антикризового управління: проблемні питання застосування [Article]
Сучасні аспекти кібербезпеки в контексті глобальних загроз [Conference Papers]
Розробка демпфірування складної системи високого порядку [Bachelous Paper]
Структурні особливості напівпровідникових плівок оксиду цинку, отриманих фізичними методами [Bachelous Paper]
Структура та сенсорні властивості двокомпонентного плівкового сплаву Fe-Mo [Bachelous Paper]
Кримінальний аспект права на евтаназію, як немайнового права особи [Conference Papers]
Аналіз податкового навантаження на фонд оплати праці: досвід України та Німеччини [Conference Papers]
Інвестиційна привабливість України в призмі міжнародних рейтингів та індексів [Conference Papers]
Вплив іноземних інвестицій на розвиток промислових підприємств [Conference Papers]
Аналіз фінансового стану підприємства в контексті вартісно-орієнтованої концепції управління [Conference Papers]
Вивчення англійської мови через позакласні заходи [Bachelous Paper]
Проектування технологічного процесу виготовлення валу АК-60.02.00.061 [Bachelous Paper]
Облік і контроль доходів і видатків у бюджетних установах [Bachelous Paper]
Облік і контроль розрахунків з постачальниками і підрядниками [Bachelous Paper]
Облік і аналіз забезпечення товарами торгівельної мережі [Bachelous Paper]
Облік і контроль наявності і руху товарів в аптеках [Bachelous Paper]
Облік і контроль готівки в касі банку [Bachelous Paper]
Облік і контроль розрахунків з оплати праці в бюджетних установах [Bachelous Paper]
Організація і методика обліку в бюджетних установах [Masters thesis]
Автоматизація бізнес-процесів з застосуванням SaaS-технологій [Bachelous Paper]
Історичні етапи створення та юридичного оформлення повноважень державного концерну «Укроборонпром» [Article]
Адміністративно-правове регулювання функціонування ювенальної юстиції у сфері забезпечення прав дітей [Article]
Досвід зарубіжних країн щодо охорони та захисту авторських та суміжних прав на музичний твір [Article]
Адміністративно-правові засади фінансової системи України [Article]
Теоретико-правовий аналіз принципів права як інтегруючого елементу правової системи [Article]
Особливості приватизації державного та комунального майна: зарубіжний досвід [Article]
Удосконалення реалізації адміністративно-правових заходів профілактики правопорушень посадових осіб органів публічного управління [Article]