Recent Submissions

Удосконалення технологічного процесу виготовлення камери нагнітання 685.7030.001 шляхом концентрації механічних операцій [Masters thesis]
Проектування технологічного процесу виготовлення деталі втулка насоса 03.104.66.05 [Bachelous Paper]
Проектування технологічного процесу виготовлення деталі Корпус підшипника 002.002.00.02-01 [Bachelous Paper]
Резонансні електродинамічні системи та їх використання в біомедичних дослідженнях [Bachelous Paper]
Дослідження електронних властивостей 2D матеріалів за допомогою комп'ютерного моделювання [Bachelous Paper]
Адитивний друк біосумісних конструкцій: розробка та створення філаментів шнековим методом [Bachelous Paper]
Проектування технологічного процесу виготовлення деталі вал 1.6035.125.7006.01 [Bachelous Paper]
Етюд Валентина Сєрова «Михайлівка»: художньо-образотворче пізнання природи [Article]
Жіночі образи у скульптурі Юлії Бразоль [Article]
Прогнозне оцінювання техногенного навантаження на Каспійське море у результаті зміни інфраструктури морської акваторії [PhD Thesis]
Heat transfer and simulated coronary circulation system optimization algorithms for real power loss reduction [Article]
Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні [Technical Report]
Розвиток менеджменту дуальної вищої освіти в Україні [PhD Thesis]
Європейські мови в міжкультурній комунікації [Learning Object]
Проектування технологічного процесу виготовлення вала ведучого В500.49.25.05 [Bachelous Paper]
Проектування технологічного процесу виготовлення вала ведучого Н17.211.05.01 [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів, режимів та обладнання електричних мереж та заходів по енергозбереженню в них [Bachelous Paper]
Проектування системи електропостачання басейну [Bachelous Paper]
Розрахунок параметрів електричних мереж та вибір електрообладнання [Bachelous Paper]
Дослідження кінетики фрагментації матеріалів з урахуванням щільності дислокацій та меж зерен [Bachelous Paper]
Сучасні методи 3D-біодруку скафолдів та біорезобруючих імплантатів [Bachelous Paper]
Біофункціоналізація електроспінованих полімерних нановолокон за допомогою Ti3C2Tx MXene [Bachelous Paper]
Автоматизація бізнес-процесів магазину комп'ютерної техніки та засобів зв'язку [Bachelous Paper]
Психологічний вплив крізь призму прихованої реклами серед блогерів інстаграму [Bachelous Paper]
Блог як сучасний жанр журналістики [Bachelous Paper]
Добірка журналістських матеріалів з питань культури [Bachelous Paper]
Автоматизація парової котельної установки, оснащеної паровим котлом ДКВР-20-23-370 [Bachelous Paper]
Автоматизація насосної станції з насосними агрегатами МНА 2500-230 [Bachelous Paper]
Автоматизація газоперекачувального агрегата ГПА-10 МН 70.02 [Bachelous Paper]
Автоматизація установки осушки газу підземного сховища продуктивністю 8 млн.м³/рік [Bachelous Paper]
Автоматизація ГПА "ELIOT" 29 M 91 [Bachelous Paper]
Аналіз процесу збирання комплексних 3D мезоструктур з багатошарових матеріалів [Bachelous Paper]
Використання програмного середовища Origin для проведення досліджень нанорозмірних нітридних покриттів [Bachelous Paper]
Екологічна проблематика: добірка журналістських матеріалів [Bachelous Paper]
Добірка журналістських матеріалів на тему здорового способу життя [Bachelous Paper]
Представлення соціальних груп у масовій культурі: добірка рецензій [Bachelous Paper]
Добірка журналістських матеріалів на соціальну тематику [Bachelous Paper]
Спортивна журналістика: добірка матеріалів [Bachelous Paper]
Добірка журналістських матеріалів на соціальну тематику [Bachelous Paper]
Трансфер екологічно безпечних енергетичних інновацій під час розбудови розумних енергомереж [Article]
Теоретичне обгрунтування та класифікація бізнес-моделей банків [Article]
Вплив COVID-19 на ринковий капітал на прикладі туристичної галузі: досвід ЄС та інших країн світу [Article]
Взаємозалежність FinTech інновацій, фінансових, кібернетичних злочинів та легалізації кримінальних доходів за посередництва фінансових установ [Article]
Платформа Google Meet як засіб формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів [Conference Papers]
The importance of intercultural communication [Conference Papers]
Comprehensive Assessment of Smart Grids: Is There a Universal Approach? [Article]
Спрямований транспорт та дисипацiя енергiї в системах феромагнiтних наночастинок i магнiтних скiрмiонiв [Technical Report]
The security challenges of hybrid work formats in a digital economy [Conference Papers]
Застосування кластерного аналізу для оцінки cтану банків в Україні [Article]
Подолання бідності в Україні: від стратегії до стратегії [Article]