Recent Submissions

Особливості оперативного лікування туберкульозу кишківника [Conference Papers]
Sociolinguistic perspective on varieties of English: implications for teaching [Article]
Аналіз випадків смертності від туберкульозу у Сумській області [Conference Papers]
Інноваційна діяльність ВНЗ — вимога часу [Conference Papers]
Формування біоекономіки в контексті забезпечення сталого розвитку [PhD Thesis]
Концентрування водних розчинів малолетких рідин в плівковому апараті з протоком нейтрального газу [PhD Thesis]
Фізичні процеси в функціональних елементах гнучкої електроніки на основі металевих наноструктурованих матеріалів [PhD Thesis]
Температурні та концентраційні ефекти в електро- і магніторезистивних властивостях багатокомпонентних плівкових наноструктур [PhD Thesis]
Promotion tools in small and medium enterprises: bibliometric analysis [Article]
Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників [Technical Report]
Social Inequality as Global Challenge [Monograph]
Economic Inequality - Trends, Traps and Trade-offs [Monograph]
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході третьої промислової революції [Technical Report]
Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії [Technical Report]
Розвиток альтернативної енергетики в ЄС та провідних країнах світу [Book chapter]
Економіко-математичне моделювання та прогнозування впливу COVID-19 на ровиток України у загалнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського здоров'я та соціо-еколого-економічні детермінанти [Technical Report]
The features remote management of project team [Conference Papers]
Approaches to the budget funding distribution for the regional renewable energy development [Conference Papers]
United Energy System of Ukraine: towards integration into ENTSO-E [Conference Papers]
Covid-19 and public health administration: trends and prospects [Article]
Проблеми спадкування в зоні АТО та на окупованих територіях [Article]
Economic problems of tourism industry development during the Covid-19 pandemic [Conference Papers]
Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект [Article]
Криміналістичні проблемні аспекти боротьби зі злочинами у кіберсфері. [Article]
Кіберзлочинність як новітній феномен та джерело високого рівня суспільної небезпеки [Article]
Процеси діджиталізації і криміналістика: ректроспективний аналіз [Article]
Nervous tissue, nervous system, sensory system [Schoolbook]
Гідродинаміка та гідроаеропружність динамічних сепараційних пристроїв [PhD Thesis]
Лісова біоекономіка в системі сталого просторового розвитку: глобальні та регіональні орієнтири [Article]
Удосконалення процесу бюджетування на підприємствах на принципах beyond budgeting [Article]
Структурно-семантичні особливості англомовних рекламних слоганів [Competitive_scientific_work]
Neurasthenia and "Spirit of 1914": A Causal Relationship (on the Materials of the Right-Bank Ukraine) [Article]
Транспарентність бюджетної політики в умовах фінансової децентралізації територій [PhD Thesis]
Complementary Effect of Non-Persistent Silver Nano- Architectures and Chlorhexidine on Infected Wound Healing [Article]
Фінальне сушіння гранул аміячної селітри з нанопористою структурою в багатоступеневих поличних апаратах: конструктивне виконання та технологічні параметри [Article]
State policy of pharmaceutical workers training [Article]
Методика моделювання залежності між прозорістю установ фінансового сектору та його ефективністю [authors certificate]
Методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів з енергозбереження [Article]
Експрес-діагностика рівня соціо-еколого-економічної збалансованості адміністративної території графічним методом [Article]
Правовий напрям публічної політики у сфері громадського здоров`я в аспекті забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення [Article]
Інституціональний механізм забезпечення публічної політики громадського здоров’я в умовах подолання бідності [Article]
Current trends in the introduction of e-government elements of public health in a global pandemic [Article]
Current aspects of digitalization in the area of public health in Ukraine in conditions of epidemiological threats [Conference Papers]
Стратегія регіонального розвитку громадського здоров’я в Україні: інноваційні аспекти [Article]
Стан забезпечення благоустрою територій в Україні в контексті впливу на громадського здоровя: оновлення публічної політики [Article]
Цифрова трансформація сфери громадського здоров’я в Україні [Article]
Механізм корпоративної соціально-екологічної відповідальності промислових підприємств [authors certificate]
Комп’ютерна програма BankMark [authors certificate]
Комп'ютерна програма "CSLinked" [authors certificate]
Система оцінювання ефектів на регіональному та національному рівнях від впровадження механізму корпоративної соціально-екологічної відповідальності [authors certificate]