Recent Submissions

Designing the Information Educational Environment of the Studying Course for the Educational Process Management Using Cloud Services [Article]
Managing the Energy-Efficient Development of the University: Restraints and Ways to Overcome Them [Article]
Перспективи розвитку системи поводження з відпрацьованими електромобільними акумуляторними батареями в Україні [Article]
Magnetothermal Properties of Mesoscopic System Based on Ni3Pt Nanoparticle [Article]
Проблеми реалізації свободи пересування: міжнародно-правовий контекст [Masters thesis]
Роль державної інвестиційної політики та відповідального інвестування у фінансуванні сталого розвитку [Article]
Міжнародно-правові та національно-правові стандарти поводження з особами, які мають розлади психіки чи поведінки [Masters thesis]
Design logical linguistic models to calculate necessity in trucks during agricultural cargoes logistics using fuzzy logic [Article]
Стандартизація аудиту звітності зі сталого розвитку компаній [Article]
Сучасні соціально-економічні тренди: досвід ЄС та практика України у світлі промислових революцій [Monograph]
Підробіток для студентства денної форми навчання [Article]
Управління бізнес-процесами в туристичній галузі: вплив пандемії COVID-19 [Article]
Управління оборотними активами підприємства [Masters thesis]
Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства [Masters thesis]
Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів [Masters thesis]
Дохідна база державного бюджету України та напрями її зміцнення [Masters thesis]
Проблемна заборгованість в банківській системі: фактори впливу та інструментарій врегулювання [Masters thesis]
Управління медичним закладом в умовах реформування [Masters thesis]
Управління фінансовими ресурсами в медичному закладі в трансформаційний період України [Masters thesis]
Управління неприбутковими організаціями на сучасному етапі господарювання [Masters thesis]
Економіко-організаційне обгрунтування оптимізації системи транспортної логістики торговельного підприємства [Masters thesis]
Економічне обгрунтування впровадження інноваційних технологій в систему сервісного обслуговування клієнтів тренажерних клубів [Masters thesis]
Підвищення ефективності діяльності складського господарства на виробничому підприємстві [Masters thesis]
Інноваційні підходи до економічного розвитку спортивних клубів [Masters thesis]
Еколого-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання ресурсів підприємства [Masters thesis]
Logistics control of the resources flow in energy-saving projects: Case study for metallurgical industry [Article]
Гендерні аспекти та зелений маркетинг: кейс для України [Article]
Резонанс [Newspaper]
Особливості фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Masters thesis]
The influence of state regulation of education for achieving the sustainable development goals: case study of Central and Eastern European countries [Article]
Проектування сонячного повітряного колектора для опалення приміщень [Masters thesis]
Вдосконалення діяльності підприємства в умовах нестабільності на прикладі роботи відділення Нової пошти [Masters thesis]
Підвищення ефективності діяльності бізнес-структур [Masters thesis]
Impact of green supply chain on organizational performance [Masters thesis]
Economic mechanisms of green energy business development [Masters thesis]
Дослідження впливу складу ламінату на фізико-механічні властивості полімерного матеріалу з епоксидною матрицею [Masters thesis]
Дослідження структури, властивостей та характеристик сталі 12Х18Н10Т після хіміко-термічної обробки [Masters thesis]
Система управління випалу силікатної цегли [Masters thesis]
Система управління процесами спостереження та візуалізації часу в гідродинамічному годиннику [Masters thesis]
Транспарентність місцевих фінансів в Україні [Masters thesis]
Транспарентність публічних фінансів в Україні [Masters thesis]
Реформування національних збройних сил у контексті євроатлантичної інтеграції України: вимір міжнародного та національного права [Masters thesis]
Міжнародно-правове регулювання генотехнологічної системи клонування людини та її частин [Masters thesis]
Управління портфельним кредитним ризиком банку [Masters thesis]
Методика вдосконалення техніки бар’єрного бігу спортсменів 15-16 років [Masters thesis]
Удосконалення швидкісно-силових якостей дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки [Masters thesis]
Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління підприємством [Article]
Конкурентоспроможність підприємств: передумови екологізації [Article]
Теоретичні та методичні аспекти змін в обліковій політиці за міжнародними та національними стандартами [Article]
Сучасний стан транспарентності публічних фінансів України [Article]