АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

електронної системи eSSUIR про передачу невиключних прав на використання твору

Цей АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР (далі – ДОГОВІР) є договором приєднання, укладений між АВТОРОМ твору і Сумським державним університетом (далі - УНІВЕРСИТЕТ).

Договір приєднання – договір, умови якого встановлені УНІВЕРСИТЕТОМ і який може бути укладений лише шляхом приєднання АВТОРА до запропонованого договору в цілому. АВТОР не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України). У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір у Інституційному репозитарії eSSUIR, кожний із співавторів приймає умови цього ДОГОВОРУ.

За цим ДОГОВОРОМ АВТОР передає УНІВЕРСИТЕТУ на безоплатній основі невиключні права на використання твору, починаючи з моменту розміщення твору у Інституційному репозитарії eSSUIR, а саме:

АВТОР гарантує, що на момент розміщення Твору в Інституційному репозитарії eSSUIR:

АВТОР несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

АВТОР і УНІВЕРСИТЕТ зобов’язуються належним чином виконувати умови цього ДОГОВОРУ.

АВТОР зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання Твору третім особам.

Цей ДОГОВІР може бути розірваний на вимогу АВТОРА, якщо він позбавляється майнових прав на Твір, які мав на момент розміщення Твору в Інституційному репозитарії eSSUIR, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для АВТОРА.

Усі спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, в суді відповідно до чинного законодавства України.


Підтвердження згоди автора