Browsing by Author Корнєєв, М.В.


Showing results 1 to 17 of 17
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Specificity of financial flows movements in the insurance market Корнєєв, М.В. Article 148 84
2014 Вплив розвитку ринку похідних фінансових інструментів на цінові показники ринків реальних товарів Корнєєв, М.В. Article 138 100
2014 Вплив фінансіалізації економіки на рівень задоволення окремих суспільних потреб Корнєєв, М.В. Article 127 68
2010 Глобалізаційні аспекти виникнення фінансової економіки Корнєєв, М.В.; Бондаренко, Є.П. Article 191 148
2009 Групування адміністративно-територіальних одиниць України за схильністю до фінансової автономії органів місцевого самоврядування Корнєєв, М.В.; Смирнов, С.О. Article 323 313
2008 Диференціація територіально-адміністративних утворень України за рівнем фінансової автономії Корнєєв, М.В. Article 288 288
2015 Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України Корнєєв, М.В. Synopsis 562 482
2015 Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України Корнєєв, М.В. PhD Thesis 343 393
2014 Моделювання руху фінансових потоків у контексті співвідношення реального та фінансового секторів Козьменко, С.М.; Грабчук, О.М.; Корнєєв, М.В. Book chapter 189 183
2013 Невизначеність фінансових потоків у реальному секторі економіки Корнєєв, М.В.; Горбоніс, Ю.В. Article 48 40
2014 Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти Козьменко, С.М.; Корнєєв, М.В. Article 131 103
2011 Форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування у контексті реалізації взаємодії бюджетних концепцій Кухарєва, О.О.; Корнєєв, М.В. Article 169 106
2009 Фінансова автономія органів місцевого самоврядування Корнєєв, М.В. PhD Thesis 1165 1415
2010 Фінансова економіка в соціально-економічній типології країн Корнєєв, М.В.; Дмитренко, Д.М. Conference Papers 190 0
2011 "Фінансова економіка" як етап генези економічних систем Козьменко, С.М.; Корнєєв, М.В. Article 158 100
2014 Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн Козьменко, С.М.; Корнєєв, М.В.; Македон, В.В. Article 226 265
2011 Інструментарій оцінювання ринку похідних фінансових інструментів Burdenko, Iryna Mykolaivna; Корнєєв, М.В.; Makarenko, Inna Oleksandrivna Article 430 394