Browsing by Author Hannoshchenko, S.V.


Showing results 1 to 1 of 1
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Gestik als Kommunikationsmittel Yermolenko, Svitlana Vasylivna; Hannoshchenko, S.V.; Myklashchuk, V.P.; Titareva, V.S. Article -1026084741 193170356