Browsing by Author Kniaz, Ihor Oleksandrovych


Showing results 1 to 20 of 47
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 FLUX – программный пакет для вычисления характеристик синхротронного излучения Гладких, П.И.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Мазманишвили, А.С.; Щербаков, А.А Article 89 17
2017 Modelling of Neural Networks Kniaz, Ihor Oleksandrovych Learning Object 15 19
2011 Noise-induced phase transitions in spatially extended system Golchenko, A.; Kurash, V.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 118 164
2004 Phase transitions induced by noise cross-correlations Kharchenko, Dmytro Olehovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Oliemskoi, Oleksandr Ivanovych Conference Papers 360 385
2011 Виділення квазістаціонарних ділянок нестаціонарних часових рядів за допомогою вейвлет-аналізу Кураш, В.; Прихожай, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 158 169
2009 Восстановление вида модельных уравнений динамических систем по их временному ряду Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Чеманов, Д.О. Conference Papers 205 177
2014 Вплив кольорових флуктуацій на динаміку моделі штучного нейрона Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Федина, А.Д. Conference Papers 17 9
2006 Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах Kniaz, Ihor Oleksandrovych Synopsis 776 756
2013 Вплив спектральних характеристик внутрішнього шуму нелінійної системи на ефект підсилення флуктуацій в околі точки біфуркації Гірявенко, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 20 7
2012 Вплив спектральних характеристик корелюючих шумів на поведінку стохастичної системи Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 177 239
2018 Джозефсоновский контакт малой емкости в зашумленной среде Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 23 14
2010 Динамика неравновесных переходов, индуцированных взаимно коррелированными шумами: численные результаты Vitrenko, Andrii Mykolaiovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Буденный, В.С.; Lytvynenko, Denys Olehovych Article 340 309
2015 Динаміка моделі ФітцХью-Нагумо під впливом кольорових флуктуацій Федина, А.Д.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 32 25
2013 Дослідження динамічних режимів систем нелінійних осциляторів та їх часових рядів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Technical Report 157 315
2009 Застосування методу глобальної реконструкції динамічних систем до задачі захисту інформації при передачі її по лініям зв`язку Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Артюшенко, А.В. Conference Papers 268 228
2009 Индуцированные шумом переходы в генетической модели с цветным шумом Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Антоненко, О.А. Conference Papers 207 157
2008 Керування хаосом у ланцюжках дисипативних осциляторів Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Лантух, М.О. Conference Papers 287 286
2009 Керування хаотичною поведінкою системи зв`язаних осциляторів з метою стабілізації просторово-однорідних станів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 394 341
2011 Комп'ютерне моделювання динамічних систем. Розділ "Моделювання фізичних систем" Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Vitrenko, Andrii Mykolaiovych Schoolbook 247 290
2011 Комп'ютерне моделювання динамічних систем. Розділ "Основи комп'ютерного моделювання" Kniaz, Ihor Oleksandrovych Schoolbook 290 265