Browsing by Author Kniaz, Ihor Oleksandrovych


Showing results 1 to 20 of 48
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 FLUX – программный пакет для вычисления характеристик синхротронного излучения Гладких, П.И.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Мазманишвили, А.С.; Щербаков, А.А Article 418 307
2020 Influence of Correlated Coloured Noises on an Underdamped Josephson Junction Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 47 44
2017 Modelling of Neural Networks Kniaz, Ihor Oleksandrovych Learning Object 58 58
2011 Noise-induced phase transitions in spatially extended system Golchenko, A.; Kurash, V.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 873 826
2004 Phase transitions induced by noise cross-correlations Kharchenko, Dmytro Olehovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Oliemskoi, Oleksandr Ivanovych Conference Papers 6049 6118
2011 Виділення квазістаціонарних ділянок нестаціонарних часових рядів за допомогою вейвлет-аналізу Кураш, В.; Прихожай, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 1187 1065
2009 Восстановление вида модельных уравнений динамических систем по их временному ряду Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Чеманов, Д.О. Conference Papers 871 867
2014 Вплив кольорових флуктуацій на динаміку моделі штучного нейрона Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Федина, А.Д. Conference Papers 59 47
2006 Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах Kniaz, Ihor Oleksandrovych Synopsis 4665 4158
2013 Вплив спектральних характеристик внутрішнього шуму нелінійної системи на ефект підсилення флуктуацій в околі точки біфуркації Гірявенко, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 68 54
2012 Вплив спектральних характеристик корелюючих шумів на поведінку стохастичної системи Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 498 742
2018 Джозефсоновский контакт малой емкости в зашумленной среде Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 101 91
2010 Динамика неравновесных переходов, индуцированных взаимно коррелированными шумами: численные результаты Vitrenko, Andrii Mykolaiovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Буденный, В.С.; Lytvynenko, Denys Olehovych Article 1901 1912
2015 Динаміка моделі ФітцХью-Нагумо під впливом кольорових флуктуацій Федина, А.Д.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 81 73
2013 Дослідження динамічних режимів систем нелінійних осциляторів та їх часових рядів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Technical Report 1222 1161
2009 Застосування методу глобальної реконструкції динамічних систем до задачі захисту інформації при передачі її по лініям зв`язку Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Артюшенко, А.В. Conference Papers 1511 1498
2009 Индуцированные шумом переходы в генетической модели с цветным шумом Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Антоненко, О.А. Conference Papers 1448 1417
2008 Керування хаосом у ланцюжках дисипативних осциляторів Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Лантух, М.О. Conference Papers 1622 1646
2009 Керування хаотичною поведінкою системи зв`язаних осциляторів з метою стабілізації просторово-однорідних станів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 1680 1660
2011 Комп'ютерне моделювання динамічних систем. Розділ "Моделювання фізичних систем" Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Vitrenko, Andrii Mykolaiovych Schoolbook 3325 3390