Browsing by Author Kniaz, Ihor Oleksandrovych


Showing results 1 to 20 of 50
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 FLUX – программный пакет для вычисления характеристик синхротронного излучения Гладких, П.И.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Мазманишвили, А.С.; Щербаков, А.А Article 145537827 149626874
2020 Influence of Correlated Coloured Noises on an Underdamped Josephson Junction Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 1441948 1973991
2017 Modelling of Neural Networks Kniaz, Ihor Oleksandrovych Learning Object -1889093547 -1327579749
2011 Noise-induced phase transitions in spatially extended system Golchenko, A.; Kurash, V.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 64988728 83052367
2004 Phase transitions induced by noise cross-correlations Kharchenko, Dmytro Olehovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Oliemskoi, Oleksandr Ivanovych Conference Papers 1270962285 -1357832087
2021 Python and Data Science Shvets, Uliana Stanislavivna; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Learning Object 1054533478 -1651546655
2011 Виділення квазістаціонарних ділянок нестаціонарних часових рядів за допомогою вейвлет-аналізу Кураш, В.; Прихожай, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 337962465 271841531
2009 Восстановление вида модельных уравнений динамических систем по их временному ряду Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Чеманов, Д.О. Conference Papers 68335529 78535261
2014 Вплив кольорових флуктуацій на динаміку моделі штучного нейрона Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Федина, А.Д. Conference Papers 9889173 5101798
2006 Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах Kniaz, Ihor Oleksandrovych Synopsis 1331738896 -2007032678
2013 Вплив спектральних характеристик внутрішнього шуму нелінійної системи на ефект підсилення флуктуацій в околі точки біфуркації Гірявенко, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 1390016 1192305
2012 Вплив спектральних характеристик корелюючих шумів на поведінку стохастичної системи Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 120506227 74778455
2018 Джозефсоновский контакт малой емкости в зашумленной среде Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 9902146 7417430
2010 Динамика неравновесных переходов, индуцированных взаимно коррелированными шумами: численные результаты Vitrenko, Andrii Mykolaiovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Буденный, В.С.; Lytvynenko, Denys Olehovych Article 514622927 -2035113288
2015 Динаміка моделі ФітцХью-Нагумо під впливом кольорових флуктуацій Федина, А.Д.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 28139550 34018799
2013 Дослідження динамічних режимів систем нелінійних осциляторів та їх часових рядів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Technical Report 38107530 65845205
2009 Застосування методу глобальної реконструкції динамічних систем до задачі захисту інформації при передачі її по лініям зв`язку Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Артюшенко, А.В. Conference Papers 211958110 251708248
2009 Индуцированные шумом переходы в генетической модели с цветным шумом Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Антоненко, О.А. Conference Papers 34108835 34345687
2008 Керування хаосом у ланцюжках дисипативних осциляторів Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Лантух, М.О. Conference Papers 47002969 48717047
2009 Керування хаотичною поведінкою системи зв`язаних осциляторів з метою стабілізації просторово-однорідних станів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 1103979527 1132215898