Browsing by Author Kniaz, Ihor Oleksandrovych


Showing results 1 to 20 of 50
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 FLUX – программный пакет для вычисления характеристик синхротронного излучения Гладких, П.И.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Мазманишвили, А.С.; Щербаков, А.А Article 3026986 2497142
2020 Influence of Correlated Coloured Noises on an Underdamped Josephson Junction Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 38582 21207
2017 Modelling of Neural Networks Kniaz, Ihor Oleksandrovych Learning Object 1507921 361260
2011 Noise-induced phase transitions in spatially extended system Golchenko, A.; Kurash, V.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 2540765 728404
2004 Phase transitions induced by noise cross-correlations Kharchenko, Dmytro Olehovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Oliemskoi, Oleksandr Ivanovych Conference Papers 198130153 258572629
2021 Python and Data Science Shvets, Uliana Stanislavivna; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Learning Object -1935390692 -1687623189
2011 Виділення квазістаціонарних ділянок нестаціонарних часових рядів за допомогою вейвлет-аналізу Кураш, В.; Прихожай, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 9319473 2813
2009 Восстановление вида модельных уравнений динамических систем по их временному ряду Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Чеманов, Д.О. Conference Papers 2724938 2866698
2014 Вплив кольорових флуктуацій на динаміку моделі штучного нейрона Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Федина, А.Д. Conference Papers 42680 55957
2006 Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах Kniaz, Ihor Oleksandrovych Synopsis 29879843 47215244
2013 Вплив спектральних характеристик внутрішнього шуму нелінійної системи на ефект підсилення флуктуацій в околі точки біфуркації Гірявенко, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 48973 369
2012 Вплив спектральних характеристик корелюючих шумів на поведінку стохастичної системи Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 540924 542289
2018 Джозефсоновский контакт малой емкости в зашумленной среде Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 36141 26479
2010 Динамика неравновесных переходов, индуцированных взаимно коррелированными шумами: численные результаты Vitrenko, Andrii Mykolaiovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Буденный, В.С.; Lytvynenko, Denys Olehovych Article 167324391 96634280
2015 Динаміка моделі ФітцХью-Нагумо під впливом кольорових флуктуацій Федина, А.Д.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 150038 150242
2013 Дослідження динамічних режимів систем нелінійних осциляторів та їх часових рядів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Technical Report 2401061 1217349
2009 Застосування методу глобальної реконструкції динамічних систем до задачі захисту інформації при передачі її по лініям зв`язку Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Артюшенко, А.В. Conference Papers 5759148 8641339
2009 Индуцированные шумом переходы в генетической модели с цветным шумом Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Антоненко, О.А. Conference Papers 934354 1054345
2008 Керування хаосом у ланцюжках дисипативних осциляторів Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Лантух, М.О. Conference Papers 2851391 4565470
2009 Керування хаотичною поведінкою системи зв`язаних осциляторів з метою стабілізації просторово-однорідних станів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 6846096 8037077